Adran hanes cymdeithasol a diwylliannol - Projectau ymchwil

'Mae proses hanes byw yn gosod sialensiau... Mae'r atebion yn dibynnu ar gyfieithu ymchwil i fod yn gyflwyniad cywir a difyr sy'n addysgu heb orliwio na rhamantu. Ymchwil yw'r allwedd.'
(Gwefan Sefydliad Amgueddfeydd Hanes Byw, Ffermydd ac Amaeth, 2007)

Mae'r mwyafswm o'r ymchwil sy'n cael ei gyflawni gan yr Adran Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol yn anelu tuag at arddangos a dehongli adeiladau hanesyddol sydd wedi eu symud, ac arddangosfeydd orielau. Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn sefydliad sy'n ceisio dod â hanes yn fyw, yn addysgu a herio ymwelwyr yn hytrach na chyflwyno ystrydebau adloniannol yn unig. Mae'r dull hwn yn gofyn am ymchwil parhaus ac ailgylchu dyfeisgar o wybodaeth a gasglwyd. Mae'n gofyn am ymgysylltiad uniongyrchol gydag unigolion a chymunedau, nid yn unig i sicrhau bod ein casgliadau yn adlewyrchu Cymru gyfoes, ond hefyd er mwyn i ni ddeall sut maent yn ymgysylltu gyda'n harddangosfeydd er mwyn uniaethu gyda Chymru'r gorffennol. Mae'n ymchwil am bobl a straeon dynol sydd tu hwnt i arteffactau materol.

Mae ymchwil yn digwydd ar hyn o bryd yn y meysydd canlynol: