Adran Diwydiant - Projectau Ymchwil

Hyd yn gymharol ddiweddar, roedd gwaith ymchwil yr Adran Diwydiant wedi'i ddominyddu gan brif ofynion o gynhyrchu deunydd ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a agorodd yn 2005. Golyga canlyniad llwyddiannus y gwaith fod curaduron unwaith eto wedi medru troi eu meysydd arbenigedd penodol i gynhyrchu rhaglen ymchwil amrywiol.

Mae'r gwaith ymchwil cyfredol yn syrthio i'r meysydd canlynol: