Offeryn Tacsonomaidd ar y we ar gyfer dwyfalfogion morol Ynysoedd Prydain

Staff: Graham Oliver, Anna Holmes, Ian Killeen a James Turner

[delwedd: UK]

Cefnogir y project hwn gan grant sylweddol gan yr Adran Masnach a Diwydiant ac mae wedi'i gynllunio i gynhyrchu canllaw i bob rhywogaeth a geir yn nyfroedd y DG gan gynnwys y rhai o'r môr dwfn hyd at 5000m. Nid oes offeryn o'r fath yn bodoli, ac mae'n angenrheidiol yn sgil archwiliadau olew diweddar mewn dyfroedd dyfnion ledled glannau'r Môr Iwerydd.

Bydd y canllaw hwn nid yn unig yn cynnwys delweddau o gregyn aeddfed, ond hefyd yn cynnwys lle bynnag y bo'n bosibl, ddelweddau o dyfiant o 0.5mm hyd at faint oedolyn. Ni cheisiwyd gwneud hyn yn flaenorol.

Er bod y project yn dibynnu'n helaeth ar ddeunydd mewn hen gasgliadau ac sy'n dod o arolygon benthig morol a gynhaliwyd gennym yn y blynyddoedd diwethaf, mae hefyd yn gofyn am gasglu pellach er mwyn darparu enghreifftiau coll, deunydd newydd ar gyfer adolygiad tacsonomaidd a chadarnhau dosbarthiadau. Mae'r olaf yn arbennig angen i ddeunydd gael ei gasglu ar gyfer astudiaeth molecylaidd. Mae'r rhaglen gasglu hon yn gysylltiedig gyda rhaglen "Archwilio Bioamrywiaeth Morol".

Dwyfalfogion Morol Ynysoedd Prydain

[delwedd: dwyfalfogion morol Ynysoedd Prydain]

Dwyfalfogion Morol Ynysoedd Prydain