Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Entomoleg

Adnoddau Ar-lein:

Mae'r casgliadau ymchwil Entomoleg yn cynnwys dros filiwn o rywogaethau sych a rannwyd rhwng casgliad Prydeinig cynhwysfawr a rhywogaethau heb fod yn Brydeinig. Mae ein diddordeb ymchwil mewn astudiaeth o'r pryfed, Coleoptera (chwilod), Diptera (clêr), Hemiptera ( true bugs , sboncwyr y dail, sboncwyr planhigion, pryfed cennog ayyb) a Hymenoptera (gwenyn, cacwn a morgrug).