Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Treftadaeth Wyddonol Cymru: Y Ffordd Ymlaen

Oes angen Amgueddfa Wyddoniaeth Genedlaethol ar Gymru?

Mae nifer o wyddonwyr yn teimlo bod angen creu sefydliad arbennig i adrodd hanes gwyddoniaeth yng Nghymru.

[delwedd: Argae Llyn Efyrnwy Dr George Deacon]

Argae Llyn Efyrnwy Dr George Deacon

[delwedd: Syr Thomas Lewis, arloeswr y radiocardiograff]

Syr Thomas Lewis, arloeswr y radiocardiograff

Bydd Amgueddfa Cymru yn cychwyn y drafodaeth ynglŷn â'r angen am greu Amgueddfa Wyddoniaeth Genedlaethol yn Treftadaeth Wyddonol Cymru: Y Ffordd Ymlaen, sef cynhadledd undydd a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddydd Iau, 18 Mawrth 2010.

[delwedd: Syr William Robert Grove, arloeswr technoleg celloedd tanwydd]

Syr William Robert Grove, arloeswr technoleg celloedd tanwydd

Drwy gyfres o sgyrsiau, trafodaethau a gweithdai bydd yrhai sy'n arwain y gynhadledd yn archwilio'r canlynol:

  • datblygiad Hanes Gwyddoniaeth
  • cyfraniad Cymru, ei phobl ac Amgueddfa Cymru at ddatblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg
  • sut mae Cymru'n cymharu â gwledydd eraill megis yr Alban
  • damcaniaeth ac ymarfer casglu deunydd sy'n gysylltiedig â hanes gwyddoniaeth
  • cyfathrebu gwyddoniaeth a'r her o wneud y pwnc yn hygyrch i bobl ifainc
  • rôl bosibl technoleg y cyfryngau newydd wrth gadw a chynrychioli treftadaeth wyddonol

 

 

[delwedd: GWYDDONIAETH A CHYMRU]

 

John_Tucker.f4v

Gwyddoniaeth a Chymru
Yr Athro John V Tucker, Ysgol Gwyddorau Ffisegol, Prifysgol Abertawe
[Saesneg yn unig]

 

 

Eurwyn_Williams.f4v

Astudiaeth Gwyddoniaeth yn Amgueddfa Cymru
Dr Eurwyn Wiliam, Ceidwad Emeritws, Amgueddfa Cymru
[Saesneg yn unig]

 

[delwedd: HANES GWYDDONIAETH]

 

Jeff_Hughes.f4v

Agweddau ar Hanes Gwyddoniaeth
Dr Jeff Hughes, Darlithydd Uwch yng Nghanolfan Gwyddoniaeth, Technoleg a Meddygaeth, Prifysgol Manceinion
[Saesneg yn unig]

Adam_Mosley.f4v

Materion gwyddonol, deunyddiau gwyddonol: golwg hanesyddol ar gasglu diwylliant materol y gwyddorau
Dr Adam Mosley, Darlithydd Uwch: Adran Hanes a Chlasuron, Prifysgol Abertawe
[Saesneg yn unig]

 

[delwedd: ASTUDIAETH ACHOS GYMHAROL]

 

Alison_Morrison_Low.f4v

O'r Dadeni hyd y presennol: casglu ac arddangos gwyddoniaeth yng nghymdeithas yr Alban yn Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban
Dr Alison Morrison-Low, Prif Guradur Gwyddoniaeth, Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban
[Saesneg yn unig]