Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

[delwedd: Amgueddfa Cymru — National Museum Wales Podcast]

[delwedd: podcast Sain Teilo]

Podcast #3: Taith o gwmpas eglwys Sant Teilo (Cymraeg)

Yr eglwys ganoloesol o Landeilo Tal-y-bont yw'r eglwys gyntaf o'i math i gael ei symud a'i hailgodi mewn amgueddfa awyr-agored Brydeinig. Mae'r murluniau a ddarganfuwyd o dan wyngalch ei waliau yn bwrw goleuni pellach ar arferion addoli a chredoau'r 15fed ganrif.

st_teilo.cy.m4a

Yr eglwys ganoloesol o Landeilo Tal-y-bont yw'r eglwys gyntaf o'i math i gael ei symud a'i hailgodi mewn amgueddfa awyr-agored Brydeinig. Mae'r murluniau a ddarganfuwyd o dan wyngalch ei waliau yn bwrw goleuni pellach ar arferion addoli a chredoau dechrau'r 16fed ganrif.

Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys darlith a roddwyd yn yr eglwys, sydd bellach ar agor i'r cyhoedd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, gan ddehonglydd yr eglwys, Sara Huws.

Mae'r eglwys ar agor 7 diwrnod yr wythnos yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Mae llyfr sy'n adrodd hanes adfer yr eglwys ar gael o siop lyfrau'r Amgueddfa.

Mae'r podcast hwn yn ffeil m4a sy'n cynnwys trac sain a delweddau. Argymhellir defnyddio Quicktime neu feddalwedd chwarae fideo tebyg i'w chwarae, ond ni ellir defnyddio Windows Media Player.

Ffrwd RSS | Tanysgrifio yn iTunes | Lawrlwytho Podcast #3: Taith o gwmpas eglwys Sant Teilo (Cymraeg)

Rhagor o benodau