Amgueddfa Cymru — National Museum Wales Podcast
podcast Sain Teilo

Podcast #3: Taith o gwmpas eglwys Sant Teilo (Cymraeg)

Yr eglwys ganoloesol o Landeilo Tal-y-bont yw'r eglwys gyntaf o'i math i gael ei symud a'i hailgodi mewn amgueddfa awyr-agored Brydeinig. Mae'r murluniau a ddarganfuwyd o dan wyngalch ei waliau yn bwrw goleuni pellach ar arferion addoli a chredoau'r 15fed ganrif.

Ffrwd RSS | Tanysgrifio yn iTunes | Lawrlwytho Podcast #3: Taith o gwmpas eglwys Sant Teilo (Cymraeg)

Rhagor o benodau