Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Yr Ebbw Vale Steel, Iron & Coal Company

Sefydlwyd yr Ebbw Vale Steel, Iron&Coal Company yn y De ym 1790, ac roedd y cwmni yn cynhyrchu mwy o dunplat nag unrhyw le arall yn y wlad nes iddo gau yn 2002.

Related