Casgliad sleidiau Ernest Heath
Casgliad sleidiau Ernest Heath

Fyddai gennych chi'r amynedd i greu patrymau pitw fel y rhain?

Dychmygwch mai'r flwyddyn yw 1900, does dim teledu na rhyngrwyd i'ch diddanu. Drwy lwc, mae meicrosgopau fforddiadwy ar gael ac rydych chi wedi dechrau casglu gwrthrychau gwych a gwirion i'w hastudio. Mae archwilio byd natur ar raddfa fach yn boblogaidd ac yn hwyl.

Fforaminiffera sydd ar y sleidiau meicrosgop hyn gan fwyaf, sef anifeiliaid pitw sy'n byw drwy arnofio ger arwyneb y môr neu ar wely'r môr.

Ernest Heath: Gwr a chanddo law gadarn

Cawsant eu creu gan Ernest Heath, fwy na thebyg gan ddefnyddio brwsh paent gwlyb i godi'r samplau o dywod a llaid. Dydyn ni ddim yn gwybod rhyw lawer am y dyn ond roedd yn gymrawd y Gymdeithas Feicrosgopaidd Frenhinol, cafodd afael ar laid o foroedd dyfnion o bedwar ban rywfodd neu'i gilydd ac mae'n rhaid bod ganddo lawer o amser sbâr! Cysylltwch â ni os ydych chi'n gwybod mwy amdano.

Yn ddiweddar, bu arbenigwyr Daeareg yr Amgueddfa wrthi'n glanhau ac yn adfer y casgliad unigryw a hardd hwn o sleidiau.

Ffosilau o ddyddiau cynnar math newydd o wyddoniaeth.

Sleid microsgop cyn ac ar ôl gwaith cadwraeth
Sleid microsgop cyn ac ar ôl gwaith cadwraeth

Cafodd rhai o'r fforaminiffera eu casglu drwy dreillio gan HMS Challenger ar ei alldaith ym 1872-1876. Dyma oedd un o'r alldeithiau ymchwil gwyddonol cyntaf ar y môr ac fe'i galwyd yn ddechreuad eigioneg, sef astudiaeth y cefnforoedd. Mewn gwirionedd, rydyn ni'n dal i wybod llai am wely'r môr nag y gwyddom am ochr dywyll y lleuad!

Cliciwch ar y crynoluniau isod i weld detholiad o ddelweddau o'r casgliad.

Related

 • OrielauGemau a chrisialau

  23 Gorffennaf 2009
  Mwynu o Cymru


  oriel o fwynau Cymru

  Mwynhewch liwiau, ffurfiau a gloywedd anhygoel y sbesimenau godidog hyn o’r amgueddfa.

 • OrielauAgos at Natur

  21 Awst 2007
  sem image
  Oriel rhyfeddol o ddelweddau sydd wedi’u creu gan wyddonwyr Amgueddfa Cymru gan ddefnyddio ffotograffiaeth wedi’i chwyddo’n fawr. Datguddiwch fanylion sy'n llai na thonfedd golau ei hun...
 • OrielauBlaschka Glass models

  15 Gorffennaf 2007

  Oriel o fodelau gwydr manwl hyfryd o greaduriaid hynod y môr o gasgliadau Amgueddfa Cymru.

Gadael sylw