Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Dewis o ddarluniau botanegol godidog o gasgliadau Amgueddfa Cymru

[delwedd: Darluniau botanegol]

Mae darluniau botanegol yn cyfuno gwyddoniaeth a chelfyddyd.

Eu bwriad gwreiddiol oedd hybu dealltwriaeth wyddonol ac maent yn cynnwys llawer o luniau eithriadol o hardd. Dewiswyd y lluniau isod o blith dros 7,000 o brintiau a lluniau a gedwir yn Amgueddfa Cymru.

Cysylltiedig