Gwisg ffansi - miniatur o'r 17eg ganrif

Miniatur olew ar gopr gyda 27 o droshaenau mica
Miniatur olew ar gopr gyda 27 o droshaenau mica
Portread miniatur gyda throshaen
Portread miniatur gyda throshaen

Mae'r portread hwn yn unigryw ymhlith casgliad Amgueddfa Cymru o 148 o luniau miniatur. Mae nifer o haenau tryloyw tenau yn cyd-fynd â'r llun. Mae gwahanol wisg ar bob haen, a gallwch osod y rhain ar ben y portread, gan wisgo'r model mewn gwahanol wisgoedd ffansi. Mae gan un fwstas hyd yn oed.

Gwisgwch eich miniatur eich hun o'r 17eg ganrif

Mae'r 27 gwisg yma i chi eu llusgosod ar y prif bortread. Fe welwch chi fod rhai o'r haenau mewn cyflwr gwael. Oherwydd fod y weithgaredd hon ar gael ar y we, cewch chi barhau i fwynhau'r portread yn ôl y bwriad, ond heb niweidio'r gwreiddiol.

Llusgosodwch cynifer o haenau ag y dymunwch chi i greu golwg gwahanol bob tro. Pan fyddwch chi'n fodlon ar y wisg, argraffwch gopi i'w gadw a'i gario gyda chi fel yr oedd pobl yn ei wneud cannoedd o flynyddoedd yn ôl.

NMW A 25950
Olew ar finiatur copr gyda 27 troshaen mica
Uchder 87mm x lled 74mm
Diwedd y 17eg ganrif/dechrau'r 18fed ganrif

Daeth mân-ddarluniau fel hyn i ffasiwn ar ôl 1650. Roedd yn fath cynnar o 'ddoli gwisgo' papur. Wyddom ni ddim pwy beintiodd y ddelwedd, na phwy yw'r model, ond mae'n debyg iddo gael ei beintio yn yr Iseldiroedd. Dyddiwyd ffrog y ferch i tua 1640, ond peintiwyd y miniatur ar ôl y dyddiad hwnnw. Mae'r gwisgoedd ar yr haenau gosod yn ganoloesol eu golwg, ac maen nhw'n nodweddiadol o wisgoedd lleianod a mynachod.

Peintiwyd yr haenau ar 'mica', sef mwyn meddal y gellir ei rannu'n ddalenni tenau, clir. Maen nhw'r un faint â'r miniatur, a byddai'r perchennog yn cadw'r cyfan gyda'i gilydd mewn cês bach lledr.

Cyflwynwyd y miniatur i'r Amgueddfa yn 2002 yn rhan o gasgliad o fân-luniau oedd yn perthyn i'r teulu Nicholl-Carne o Lanilltud Fawr.

Mae'r cannoedd o flynyddoedd ers peintio a defnyddio'r haenau mica wedi gadael eu marc. Mae ôl difrod arnyn nhw ac maen nhw'n fregus dros ben.

New