Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau >
Swigen Fôr Portwgeaidd - Physalia arethusa.
Swigen Fôr Portwgeaidd - Physalia arethusa.

Llywiwr y Swigen Fôr Portwgeaidd

Nid un anifail yw'r chwysigen fôr, ond 'seiffonoffor', sef anifail sy'n cynnwys clwstwr o organebau sy'n cydweithio â'i gilydd.

Defnyddiwch y cysylltiadau isod i ddod i wybod mwy am y creadur rhyfeddol hwn.

Yr arnofyn

Mae 'arnofyn' lled dryloyw, â gwawr las neu binc arno, llawn nwy yn cadw'r chwysigen fôr ar wyneb y d?r. Ar ben y chwysigen ceir crib (ychydig fodfeddi o uchder) sy'n gweithio fel hwyl gan symud y creadur ar draws y moroedd. Yr hwyl hon sy'n rhoi ei henw Saesneg i'r chwysigen fôr - Portuguese man-of-war - gan ei bod yn debyg i hwyliau hen longau rhyfel Portiwgal.

Môr-gudynnau sy'n angori'r tentaclau

Mae clystyrau o fôr-gudynnau'n angori'r tentaclau o dan yr arnofyn. Ceir tri math o fôr-gudynnau: dactylosöid (sy'n canfod ac yn dal prae gan ddefnyddio celloedd pigo gwenwynig o'r enw nematosystau), gonosöid (sy'n atgynhyrchu), a gastrosöid (sy'n treulio bwyd, fel stumog).

Tentaclau

Gall y tentaclau sydd ar ffurf torch ac a ddefnyddir i bigo fesur hyd at 50m (165 troedfedd).