Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Dazu mewn Manylder: Bwdha Sakyamuni
Dazu

Sakyamuni ['Gŵr doeth llwyth y Sakya'] yw'r enw a roddir ar y Bwdha hanesyddol. Ei enw bedydd oedd Siddhartha Gautama, a ganwyd ef yn yr ardal a elwir heddiw yn Nepal. Roedd yn byw rhwng 563 a 483CC mwy na thebyg.

Gallwn ni weld sawl elfen wahanol o'r ddelwedd nodweddiadol o Bwdha Sakyamuni Buddha yma — steil ei wallt, yr 'urna' ('y drydedd lygad'), ei glustiau, ystum ei ddwylo (mudra) a'r gwaelod o flodyn lotws.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu mwy am offerynnau’r cerddorion

Steil gwallt

Mae gan y Bwdha wallt cyrliog byr a dyfodd ar ôl torri ei wallt hir a'i farf gyda'i gleddyf i ddangos ei fod wedi gadael ei hen fywyd moethus ar ôl.

Trydydd llygad

Mae gan y Bwdha gudyn o wallt neu drydedd llygad rhwng ei aeliau o'rn enw urna, sy'n symbol o'i dreiddgarwch ysbrydol.

Clustiau

Mae gan Bwdha glustiau hir sy'n ein hatgoffa o'r clustdlysau trwm a'r gemwaith eraill fyddai'n eu gwisgo cyn troi ei gefn ar ei fywyd tywysogaidd moethus.

Ystum dwylo

Mae llaw dde y Bwdha ar goll, ond byddai wedi ei chodi gyda chledr y llaw yn wynebu ymlaen, sef ystum warcheidiol a chysurlon o'r enw abhaya mudra. Neu gallai bys cyntaf a bawd y llaw fod yn cyffwrdd, sef ystum o ddysgeidiaeth Fwdhaidd o'r enw vitarka mudra.

Mae llaw chwith y bwda yn ystum avakasha mudra, ystum hamddena.

Gwaelod blodyn lotws

Y symbol Bwdhaidd am burdeb a goleuedigaeth, am ei fod yn tyfu o'r mwd ar waelod llyn ond yn aros yn lân ar wyneb y llyn.

 

Dazu mewn Manylder