GLO - hanes pobl ar-lein

Clawr blaen Picture Post, 21 Medi 1940.
Clawr blaen Picture Post, 21 Medi 1940.
Cylchgrawn COAL o Bwrdd Glo Cenedlaethol
Cylchgrawn COAL a gynhyrchwyd gan y Bwrdd Glo Cenedlaethol o fis Mai 1947 ymlaen. Newidiwyd yr enw'n ddiweddarach i COAL NEWS.

Mae'r cylchgrawn Glo ar gael ar Rhagor.

Seiliwyd arddull GLO ar y cylchgrawn ffotonewyddiaduraeth Picture Post, ac mae hefyd yn cydweddu â Ffrynt Cartref, cylchgrawn gwych Sain Ffagan oedd yn cofio bywyd Cymreig yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Mae Glo hefyd yn debyg i COAL, cylchgrawn y Bwrdd Glo Cenedlaethol, a gyhoeddwyd am y tro cyntaf ym 1947.

Gellid disgrifio Glo orau fel cylchgrawn 'hanes pobl'; gwahoddir pobl i gyfrannu eu barn, delweddau a phrofiadau ar pwnc arbennig.

Mae detholiad o straeon a delweddau o'r cylchgrawn ar gael ar Rhagor fel erthyglau unigol; mae pob un ohonynt yn cysylltu'n ôl i'r rhifyn perthnasol.

Y rhifynnau a gyhoeddwyd eisoes yw:

  1. 'Bois Bevan' - consgripsiwn i'r pyllau glo yn ystod yr Ail Ryfel Byd
  2. 'NC-Bloody-B' - gwladoli'r diwydiant glo
  3. ''Pwyliaid Pob Un?' - gweithwyr estron ym meysydd glo Cymru
  4. 'Streic!' - Streic y Glowyr 1984/5
  5. Gweithwyr Glo
  6. Y Gogledd-ddwyrain: Maes glo angof?
  7. Cadw'r Olwyn i Droi
  8. Pwll Mawr
  9. Dai a Tomi
  10. Lleisiau Cambrian

Mae'r cylchgronnau ar gael i'w lawrlwytho isod.

Glo - cofio'r ryfel
Bechgyn Bevin [PDF 5MB]
Glo - Y Bwrdd Glo Cenedlaethol
Glo: 'N C bloody B' [PDF 7 MB]
Glo - Gweithwyr Estron ym Meysydd Glo Cymru
Pwyliaid Pob Un? [PDF 2MB]
GLO - Streic!
Streic! [PDF 2.6 MB]
Gweithwyr Glo [4.8 MB]
Gweithwyr Glo [PDF 4.8 MB]
Glo
Maes glo angof? [PDF 2MB]
Glo - Cadw'r Olwyn i Droi
Cadw'r Olwyn i Droi [PDF 2.4 MB]
Pwll Mawr [PDF 5.4MB]
Pwll Mawr [PDF 5.4MB]
Dai a Tomi [PDF 5MB]
Dai a Tomi [PDF 5MB]
Glo 10: Lleisiau Cambrian
Lleisiau Cambrian [PDF 2.2MB]

Dyddiad yr erthygl: 2 Medi 2014

Sylw

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:
starstarstarstarstar

Delweddau:
starstarstarstarstar

Arddull a darllenadwyedd:
starstarstarstarstar