Triongl

I gydfynd gyda'r arddangosfa urdd.org yn Oriel 1, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, rhwng Mawrth a Gorffennaf 2009, bu'r Amguedddfa a'r Urdd yn cydweithio ar gynllun Triongl, sef cadwyn o weithgareddau celfyddydol dros Gymru.

I ddechrau'r gadwyn, bu criw o feirdd ifanc o Feirionydd yn llunio cerdd ar y thema 'Triongl' gyda Bardd Plant Cymru, Ifor ap Glyn yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn.

Y ddolen nesaf yn y gadwyn oedd creu darn o gelf yn seiliedig ar y gerdd gyda chriw o ddisgyblion Lefel A Ysgolion Penweddig a Dyffryn Teifi, Ceredigion, dan arweiniad yr arlunydd Mary Lloyd Jones.

Ac i gloi'r gadwyn, ysbrydolwyd disgyblion Ysgolion Plasmawr a Fitzalan yng Nghaerdydd, dan arweiniad Cerdd Gymunedol Cymru, i recordio gwahanol synau o amgylch safle Amgueddfa Werin Cymru: Sain Ffagan — synau adar yn canu, coed yn llosgi, a'r gof yn gweithio — â'u plethu i greu cyfansoddiad cerddorol unigryw wedi'i ysbrydoli gan y gerdd a'r gwaith celf.

Triongl

Mae'r seren ar ei hanner  
A'i sŵn sydd ynom ni

Y brefu o'r cae dan tŷ  
A Morys y gwynt drwy'r coed  
Neu gyrn y ceir ar strydoedd y Bae  
A dwndwr draen yn byrlymu i'r môr

Cariwn y cyfan mewn potel â ni  
I'n cynnal wrth gamu yn betrus i'r maes  
Ac wrth droedio llwyfan y cyd-ddyheu

Cyd-symudwn yn osgeiddig  
Cyd-gordiwn yn ddeheuig  
Nes fod efydd ein hymdrech  
Ac arian ein dawn  
Yn creu awyrgylch newydd aur

Ac yna'r ymlacio, rhoi'r baich heibio  
Rhannu profiad, rhannu gair  
Rhannwn ffaith, a barn a chlecs,  
Yn dorf neu'n griw neu'n bâr

Ac wrth anelu am adre'n falch  
A phawb wedi gwneud eu rhan  
Mae'r seren yn gyflawn  
A'i golau'n disgleirio  
A'i sŵn yn atseinio ymhob man

Beirdd ifanc Meirionydd
gydag Ifor ap Glyn

Celf Triongl
Artistiaid ifanc Ysgolion Penweddig a Dyffryn Teifi (Ceredigion) gyda Mary Lloyd Jones


Cerddorion ifanc Ysgolion Plasmawr a Fitzalan, gyda Cerdd Gymunedol Cymru

Dyddiad yr erthygl: 28 Medi 2009

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:
starstarstarstarstar

Delweddau:
starstarstarstarstar

Arddull a darllenadwyedd:
starstarstarstarstar