Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Gwarcheidwad y Cymoedd

Six Bells ger Abertyleri

[delwedd: Guardian of the Valleys]

Yn haf 1960, profodd cymuned Six Bells ger Abertyleri, drychineb fyddai'n aros gyda nhw am weddill eu dyddiau.

Ar 28 Fehefin achosodd ffrwydrad danddaear ym mhwll glo 'Arrael Griffin' farwolaeth 45 o lowyr, pob un yn ŵyr lleol - tadau, meibion, gwŷr a brodyr.

Hanner can mlynedd i'r diwrnod yn ddiweddarach, wedi gwaith diflino gan y gymuned a sefydliadau lleol, codwyd cerflun dur dros 60tr o daldra gan Sebastien Boyesen, er cof am y sawl fu farw. Mae enw pob un o'r 45 wedi'i naddu ar y gwaelod. Oherwydd pryderon diogelwch, doedd y breichiau wedi'u lledu heb eu gosod ar gyfer y seremoni agoriadol, ond cwblhawyd y cerflun erbyn 28 Gorffennaf.

Gwarcheidwad y Cymoedd

6Bells_450.f4v

Mae'r ffilm fer hon gan Alun Jones ac Ian Smith yn cofnodi'r digwyddiad coffa a chyflwyno 'Gwarcheidwad y Cymoedd' a saif yn falch er cof am lowyr Six Bells a glowyr ym mhobman.

Dyddiad yr erthygl: 20 Mai 2011

2 sylw

William John Jones ar 16 Gorffennaf 2011, 14:37

Timely and most impressive.
As stated "in memory of not just the Six Bells miners, but miners everywhere"

Shan Llewellyn Jones ar 7 Mehefin 2011, 10:01

I am the very prud granddaughter of a coal iner from Cynheidre colliery in PonIets . I now live in Sweden and am always amazed at the fortitude and bravery that Welshmen show in times like the SixBells disaster , you all make me so proud of my hertiage . Am returning "home" in three days ,I wish all you Guardians of our heritage the very best .Shan Llewellyn Jones harpist of the Gothenburg Opera , Sweden

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: