Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Helpwch ni i ddysgu mwy am ddirgelwch yr "Ysbrydwlithen" estron

[delwedd: Ysbrydwlithen aeddfed, tua 7cm o hyd.]

Ysbrydwlithen aeddfed, tua 7cm o hyd.

[delwedd: Dannedd llafnaidd yr Ysbrydwlithen]

Dannedd llafnaidd yr Ysbrydwlithen, pob un tua hanner milimedr o hyd. Mae'r rhain yn llawer hirach ac yn fwy miniog na dannedd rhywogaethau llysysol.

[delwedd: Llun agos o ben y wlithen.]

Llun agos o ben y wlithen. Byddai'r llygaid, petasent yn bresennol, wedi'u lleoli ar flaenau'r ddau dentacl uchaf (hiraf).

[delwedd: Ysbrydwlithen ifanc]

Ysbrydwlithen ifanc

Yn fuan bydd garddwyr Prydeinig yn sylwi ar newydd-ddyfodiad annisgwyl — yr Ysbrydwlithen ryfedd. Fe'i darganfuwyd am y tro cyntaf mewn gardd yng Nghaerdydd yn 2007, ac mae biolegwyr yn Amgueddfa Cymru a Phrifysgol Caerdydd wedi disgrifio'r anifail fel rhywogaeth sy'n newydd i wyddoniaeth.

Mae gwyddonwyr yn ceisio darganfod mwy — ac rydym angen eich help chi i ddarganfod pa mor gyffredin yw'r am y creadur hwn.

Mai 2009:Y Diweddaraf am Ysbrydwlithen, Gwanwyn 2010

Mae'r Ysbrydwlithen yn rhywogaeth estron, a gyflwynwyd i Brydain o amgylch gwreiddiau planhigion gardd. Mae ei pherthnasau agosaf yn byw ym mynyddoedd dwyrain Ewrop, Georgia a dwyrain Twrci.

Beth yw'r Ysbrydwlithen?

Yn wahanol i'r mwyafrif o wlithod, mae'r Ysbrydwlithen yn gigysol. Mae'n lladd mwydod yn y nos â'i dannedd llafnaidd pwerus, gan eu sugno i'w chorff fel sbageti. Mae'n anghyffredin hefyd gan nad oes ganddi lygaid (mae'n ddall mwy na thebyg) ac mae bron a bod yn hollol wyn.

Mae'n treulio'r mwyafrif o'i hamser o dan y ddaear, yn gwasgu ei chorff hyblyg i mewn i holltau neu dwneli i gyrraedd at fwydod, gan eu canfod trwy arogli neu flasu.

Pam ydym am glywed oddi wrth bobl sy'n ei gweld?

Ychydig iawn sy'n hysbys am y rhywogaeth hon. Gwyddom ei bod yn bwyta mwydod, a'i bod yn gallu byw a bridio mewn gerddi Prydeinig.

Ar y cyfan mae mwydod o fudd i arddwyr a byd amaeth, ac maent yn darparu bwyd ar gyfer llawer o'n bywyd gwyllt, felly mae'n bosib y gallai'r Ysbrydwlithen ddod i gael ei gweld fel pla.

I'n helpu i ddarganfod pa mor gyffredin yw'r Ysbrydwlithen, rydym yn awyddus iawn i glywed oddi wrth unrhyw un sy'n ei chanfod. Rydym wedi cynhyrchu llawlyfr i helpu pobl i ganfod ac adnabod y wlithen.

Lle i ganfod yr Ysbrydwlithen

Y ffordd orau i ganfod yr Ysbrydwlithen yw edrych o dan botiau planhigion, slabiau pafin neu gerrig ar bridd, neu wrth balu mewn gerddi, rhandiroedd neu tomenni compost. Efallai bod yn well ganddynt bridd rhydd, cyfoethog â digon o fwydod, ac mae'n debygol eu bod yn gallu cloddio'n eithaf dwfn.

Mae'r babanod, sydd ond ychydig filimedrau o hyd pan maent yn deor, ac yn eithaf tenau, yn amlwg iawn ar gefndir tywyll.

Mae'r llawlyfr adnabod hefyd yn cynnwys un o'r Gwlithod Cragennog (Testacella sp.) sydd hefyd, fel yr Ysbrydwlithen, yn ddirgelwch. Byddai gwybodaeth ynglŷn â'u gweld yn ein helpu i ddeall mwy am y wlithen hon hefyd.

Os welwch chi naill ai'r Ysbrydwlithen neu'r Wlithen Gragennog, hoffem glywed oddi wrthych. Cysylltwch â ni drwy'r cyfeiriad yn y llawlyfr adnabod.

[delwedd: Llawlyfr Adnabod yr Ysbrydwlithen. [PDF - 485 KB]]

Llawlyfr Adnabod yr Ysbrydwlithen. [PDF - 485 KB]

Canllawiau ar yr Ysbrydwlithen

Rydyn ni wedi cael dwsinau o ymatebion o bob rhan o Brydain ac Iwerddon yn barod. Ond mae'r nifer o gofnodion o Ysbrydwlithod a gadarnhawyd yn gymharol fychan, ac rydyn ni'n dal yn awyddus i gael rhagor. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi gweld Ysbrydwlithen, cofiwch nodi'r pwyntiau canlynol:

  • Dywedwch pa rywogaeth (neu fath) welsoch chi (Ysbrydwlithen, Gwlithen Gragennog ac ati)
  • Dywedwch ble a phryd y gwelsoch chi'r wlithen (gan gynnwys y cod post at ddibenion mapio)
  • Anfonwch luniau digidol os oes modd. Mae angen ffotograffau neu sbesimenau er mwyn dilysu unrhyw gofnodion.

Manylion cyswllt:

Croeso i chi ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Byddwn ni'n ymateb i unrhyw ymholiadau drwy e-bost neu dros y ffôn. Fel arall, gadewch eich sylwadau ar y dudalen hon (cliciwch ar y botwm "Gadael Sylw" isod). Os ydych chi'n gadael sylw, cofiwch gynnwys eich cyfeiriad e-bost.

E-bost: ben.rowson@amgueddfacymru.ac.uk
Ffôn: 029 2057 3110

Dyddiad yr erthygl: 9 Gorffennaf 2008

101 sylw

Stella Limm ar 12 Ebrill 2014, 15:06

I spotted a white slug yesterday while out on an early morning walk.I was curious about it as I hadn't seen a white one before. My research brought me to your website. My postcode TA3 6HA. I have a photograph but cant seem to upload it.

Mirjam ar 15 Hydref 2013, 13:03

Saw some small white slugs, about 2 cm at daybreak one morning last week in SN5 6NX. Decided to google them, as I had never seen them before. There were a few of them moving around in the grass.

Kate Larkin ar 27 Medi 2013, 08:43

I just found this page when searching to identify two slugs that were in my ceramic kitchen sink when I arrived home the other evening. They were pearly, almost transluscent white, about 3cm long each, and seemed to be travelling round the sink together. I didn't observe breathing holes, but they were definitely pure white, even against a white ceramic sink. I have no idea how they got there, there have been no open windows in my kitchen for some time, and no foodstuffs or soil they could have appeared out of except possibly a very small pot of locally grown basil I'd had on the side for weeks. I live in SA38 a couple of miles from Newcastle Emlyn in West Wales. Sadly I have no photos, but I did observe them closely as they were so unusual, they had eyestalks but no eyes. They didn't move at all while I was watching them, except to wave their feelers. They looked more transluscent than the one in your photo. I'm sorry I have no evidence for you.

Sarah Coulson ar 23 Gorffennaf 2013, 22:02

I'm in West Yorkshire, 4 months ago I moved into a new build and I've got a infestation of them! When it rains you really have to watch where you step it's that bad.

A.DAVIES ar 19 Gorffennaf 2013, 22:45

Hi I live in Chepstow south wales, np16 5aj, and have had loads of the ghost slugs over the last few days, also they seam to be destroying my lawn, where ever they have been the next day the grass is brown dying and pulls away very easily, they also prefer the newly grown grass seed that has recently grown and we did not have any in our garden until laying seed. Have not taken a photo but would be able too. I have been trying to remove them as they are destroying my lawn. They move quite fast compared to normal slugs. Amanda_jane_davies@yahoo.co.uk

Amgueddfa Cymru ar 19 Chwefror 2013, 09:13

Dear p.rawlinson, thank you for sending through your observations, I have passed your comment and contact details though to our curators.
Graham Davies, Online Curator, Amgueddfa Cymru

p.rawlinson ar 15 Chwefror 2013, 18:20

found one today in Ventnor isle of wight,over 1" long but more yellow than white ,was eating a worm ,I have the slug captive ,photos too, contact details suplied

John Lateano ar 26 Awst 2012, 11:17

It wasn't a ghost slug, but I have seen a big brown slug with it's mouth on the end of an earthworm, as though it was eating it. On a pavement in Halesowen, B63 West Midlands.


alan hoff ar 4 Awst 2012, 08:03

i have found many ghost slugs on my lawn early morning. po16 9ug
hoffa_331@hotmail.com

Tracy ar 30 Gorffennaf 2012, 22:23

I found some whilst digging into my potato grow bag this afternoon. Freaky looking things! Unfortunately I chucked them into my compost wheelie bin without taking photos. If I find more i will take a snap. I live in Scone, Perth PH2

Samantha brown ar 22 Gorffennaf 2012, 13:05

Through the winter i have noticed a growing population of the ghost slug in my back garden, they are only babies at the moment, i live in the swansea area, for more information, you can contact me at sammy.brown@hotmail.co.uk

Joy duBern ar 10 Gorffennaf 2012, 10:30

Found a, or rather nearly trod on a ghost slug,as I had never seen one before, left it alone and ignored it. The following night(9th,July, 2012)saw a large white looking slug, since looking at your web found it to be a ghost slug. It was in my garden.. Northampton nn2 6qp. I measured it as it moved,12cm long and rather fat.Will update if seen again, so different.

Yvonne Wyman ar 5 Gorffennaf 2012, 14:12

Last night whilst in the garden I noticed white slugs on my lawn 29ft sq lawn covered in them ? they may be Ghost Slugs. Help I want to get rid of them!

Mrs Y Wyman
9 Tudor Ave
Rhostyllen
LL14 4EA

kev rose ar 1 Mehefin 2012, 11:12

Found several ghost slugs in my garden yesterday, I'm in fishguard , sa65 9er

Anni Brewer ar 24 Mai 2012, 11:20

Dear Ben,
I wonder if you are still collecting data of the ghost slugs. I found these different white slugs in my greenhouse recently and suspect that I may have introduced them accidentally in commercial compost. The baby ones congregate under my tomato seedling pots, which I kept standing on the greenhouse border soil for warmth before moving out. The location is Cefneithin, SA14 7DR. They surely are a disgusting entrant to the already varied lot of creatures in my greenhouse. I have often found hairworms waving itself around and also leeches are a common sight under the water trays.
Kind regards

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: