Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Helpwch ni i ddysgu mwy am ddirgelwch yr "Ysbrydwlithen" estron

[delwedd: Ysbrydwlithen aeddfed, tua 7cm o hyd.]

Ysbrydwlithen aeddfed, tua 7cm o hyd.

[delwedd: Dannedd llafnaidd yr Ysbrydwlithen]

Dannedd llafnaidd yr Ysbrydwlithen, pob un tua hanner milimedr o hyd. Mae'r rhain yn llawer hirach ac yn fwy miniog na dannedd rhywogaethau llysysol.

[delwedd: Llun agos o ben y wlithen.]

Llun agos o ben y wlithen. Byddai'r llygaid, petasent yn bresennol, wedi'u lleoli ar flaenau'r ddau dentacl uchaf (hiraf).

[delwedd: Ysbrydwlithen ifanc]

Ysbrydwlithen ifanc

Yn fuan bydd garddwyr Prydeinig yn sylwi ar newydd-ddyfodiad annisgwyl — yr Ysbrydwlithen ryfedd. Fe'i darganfuwyd am y tro cyntaf mewn gardd yng Nghaerdydd yn 2007, ac mae biolegwyr yn Amgueddfa Cymru a Phrifysgol Caerdydd wedi disgrifio'r anifail fel rhywogaeth sy'n newydd i wyddoniaeth.

Mae gwyddonwyr yn ceisio darganfod mwy — ac rydym angen eich help chi i ddarganfod pa mor gyffredin yw'r am y creadur hwn.

Mai 2009:Y Diweddaraf am Ysbrydwlithen, Gwanwyn 2010

Mae'r Ysbrydwlithen yn rhywogaeth estron, a gyflwynwyd i Brydain o amgylch gwreiddiau planhigion gardd. Mae ei pherthnasau agosaf yn byw ym mynyddoedd dwyrain Ewrop, Georgia a dwyrain Twrci.

Beth yw'r Ysbrydwlithen?

Yn wahanol i'r mwyafrif o wlithod, mae'r Ysbrydwlithen yn gigysol. Mae'n lladd mwydod yn y nos â'i dannedd llafnaidd pwerus, gan eu sugno i'w chorff fel sbageti. Mae'n anghyffredin hefyd gan nad oes ganddi lygaid (mae'n ddall mwy na thebyg) ac mae bron a bod yn hollol wyn.

Mae'n treulio'r mwyafrif o'i hamser o dan y ddaear, yn gwasgu ei chorff hyblyg i mewn i holltau neu dwneli i gyrraedd at fwydod, gan eu canfod trwy arogli neu flasu.

Pam ydym am glywed oddi wrth bobl sy'n ei gweld?

Ychydig iawn sy'n hysbys am y rhywogaeth hon. Gwyddom ei bod yn bwyta mwydod, a'i bod yn gallu byw a bridio mewn gerddi Prydeinig.

Ar y cyfan mae mwydod o fudd i arddwyr a byd amaeth, ac maent yn darparu bwyd ar gyfer llawer o'n bywyd gwyllt, felly mae'n bosib y gallai'r Ysbrydwlithen ddod i gael ei gweld fel pla.

I'n helpu i ddarganfod pa mor gyffredin yw'r Ysbrydwlithen, rydym yn awyddus iawn i glywed oddi wrth unrhyw un sy'n ei chanfod. Rydym wedi cynhyrchu llawlyfr i helpu pobl i ganfod ac adnabod y wlithen.

Lle i ganfod yr Ysbrydwlithen

Y ffordd orau i ganfod yr Ysbrydwlithen yw edrych o dan botiau planhigion, slabiau pafin neu gerrig ar bridd, neu wrth balu mewn gerddi, rhandiroedd neu tomenni compost. Efallai bod yn well ganddynt bridd rhydd, cyfoethog â digon o fwydod, ac mae'n debygol eu bod yn gallu cloddio'n eithaf dwfn.

Mae'r babanod, sydd ond ychydig filimedrau o hyd pan maent yn deor, ac yn eithaf tenau, yn amlwg iawn ar gefndir tywyll.

Mae'r llawlyfr adnabod hefyd yn cynnwys un o'r Gwlithod Cragennog (Testacella sp.) sydd hefyd, fel yr Ysbrydwlithen, yn ddirgelwch. Byddai gwybodaeth ynglŷn â'u gweld yn ein helpu i ddeall mwy am y wlithen hon hefyd.

Os welwch chi naill ai'r Ysbrydwlithen neu'r Wlithen Gragennog, hoffem glywed oddi wrthych. Cysylltwch â ni drwy'r cyfeiriad yn y llawlyfr adnabod.

[delwedd: Llawlyfr Adnabod yr Ysbrydwlithen. [PDF - 485 KB]]

Llawlyfr Adnabod yr Ysbrydwlithen. [PDF - 485 KB]

Canllawiau ar yr Ysbrydwlithen

Rydyn ni wedi cael dwsinau o ymatebion o bob rhan o Brydain ac Iwerddon yn barod. Ond mae'r nifer o gofnodion o Ysbrydwlithod a gadarnhawyd yn gymharol fychan, ac rydyn ni'n dal yn awyddus i gael rhagor. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi gweld Ysbrydwlithen, cofiwch nodi'r pwyntiau canlynol:

  • Dywedwch pa rywogaeth (neu fath) welsoch chi (Ysbrydwlithen, Gwlithen Gragennog ac ati)
  • Dywedwch ble a phryd y gwelsoch chi'r wlithen (gan gynnwys y cod post at ddibenion mapio)
  • Anfonwch luniau digidol os oes modd. Mae angen ffotograffau neu sbesimenau er mwyn dilysu unrhyw gofnodion.

Manylion cyswllt:

Croeso i chi ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Byddwn ni'n ymateb i unrhyw ymholiadau drwy e-bost neu dros y ffôn. 

E-bost: ben.rowson@amgueddfacymru.ac.uk
Ffôn: 029 2057 3110

Dyddiad yr erthygl: 9 Gorffennaf 2008

119 sylw

Steve R. ar 22 Gorffennaf 2014, 20:15

I have got ghost slugs in my garden over the recent hot weather and storms they have been appearing evening. Since i noticed them certain parts of the lawn has been turning brown especially where they appear.

Is there any way of getting rid of them?

I live in SE25 South London.

Jan ar 21 Gorffennaf 2014, 23:32

Hundreds of small white slugs in my front and back garden. They seem to be coming out of the soil and moving about the lawn.
G73

Terri walker ar 20 Gorffennaf 2014, 00:06

My lawn is covered in them in the evening /night,but haven't noticed them under plant pots.. My post code is E4 7 SG that's east london.are they harmless or not, than you

Shirley Forsyth ar 9 Gorffennaf 2014, 22:15

I saw about half a dozen of these small white slugs on my son's lawn in Garforth nr Leeds this week and was intrigued as I 've never seen ones like this before. He said they usually appear after rain.

Brenda ar 7 Gorffennaf 2014, 21:41

Hi, just seen for the first time about 100 of these white ghost slugs. Checked on Internet and found your site. We are in Rugby, Warwickshire. Looks like they are all over UK. What can we do to get rid of them as I have 2 dogs, one of which loves the garden and grass. Yes she eats grass. LOL. Are they dangerous to the dogs . Many thanks. Bren from Rugby.

Jackie Davies ar 5 Gorffennaf 2014, 20:45

Had them last year and now have them again.They are small and appear in the evening. Some look to be actually coming out of the lawn. Lostock Hall, Preston

Pete ar 18 Mehefin 2014, 22:00

Cambourne in Cambridgeshire CB23 I Have been seeing dozens of these in the garden in the mornings. They are usually gone by lunchtime. I can't say that I am too fond of them.

Angela ar 14 Mehefin 2014, 21:34

Noticed a few white slugs last week. Looked them up on the internet and found your article. These are definitely ghost slugs. Fast aren't they. Lichfield Staffs WS14 9NF

Natalie ar 8 Mehefin 2014, 17:27

We live in Weston super mare, we have just been into the garden to check on our new lawn seed and have found the entire lawn absolutely covered in these small (max 3cm) our white almost transparent slugs. They are all over! Are they damaging to the lawn and how do we get rid of them?

Adam ar 2 Mehefin 2014, 20:12

Hundreds of white slugs in my garden it must be a breeding ground !

Halifax, west Yorkshire

Rhu Alred ar 31 Mai 2014, 16:14

I have found what I think are white slugs in my garden. They were small (2 cm stretched out). 2 yesterday and 1 today just in the soil. I have not taken a photo but will see if we can if I ever see another one. The reason I looked it up on the web was the colour and faster moving and more sqirmy than other slugs. It looks like your image of one. Sheffield, S6 3TQ. Date, 31/05/14

Robin and Judith T ar 24 Mai 2014, 18:55

Sat 17th May @ 7pm....packing up garden toys e discovered approx 50 ghost slugs on the back garden lawn. Identification was verified by our local 'Green Thumb' contractor. We have lived here for 30+ years and have never seen such creatures before! Do they do any damage to the grass? Post code: PO220JY

Amgueddfa Cymru ar 23 Mai 2014, 10:22

Dear tracy, many thanks for your comment, it might be best to email your image to ben.rowson@museumwales.ac.uk who is co-ordinating this survey.
Many thanks
Graham Davies
Online Curator

tracy rainey 23.05.14. 08.22am ar 23 Mai 2014, 07:36

have found another 5 white slugs in garden this morning, can you tell if dangerous to dogs. I have taken a photo but i dont know how to put it on this page .

tracy rainey 22.5.14. 08.25AM ar 22 Mai 2014, 08:37

I found a ghost slug in my garden this morning whilst taking my dog out around the garden 22.5.14. I live in kent my postcode is ME1 3TA.

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: