Casglu'r hen a'r newydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Wrth i'r Eisteddfod Genedlaethol setlo ar borfeydd Caerdydd yn ystod wythnos gyntaf Awst eleni, mae Amgueddfa Cymru am ddathlu'r achlysur trwy arddangos ychydig o'r hyn gofnodwyd ar Faes B Sir Fflint a'r Cyffiniau, 2007.
Eisteddfod Caerdydd 1938 o'r awyr.
Eisteddfod Caerdydd 1938 o'r awyr. Mae Stadiwm SWALEC Clwb Criced Morgannwg ar y safle hwn heddiw.

Maes B, wrth gwrs, yw brawd bach drygionus (ond hoffus!) y Brifwyl, lle caiff ieuenctid Cymru wersylla a chyfedda, ddawnsio a rocio, cwrdd â chyfeillion neu hyd yn oed ddarganfod cariad oes.

Cofnododd Curadur Bywyd Cyfoes yr Amgueddfa brofiadau a storïau 24 person ar gyfer yr Archif Sain yn Sain Ffagan, ac fe gomisiynwyd Bwcibo.cyf i greu ffilm fer i'w harddangos yn Oriel 1, hefyd yn Sain Ffagan.

Arbrawf ar gasglu cyfoes oedd hyn — mae Sain Ffagan yn enwog am gofnodi hanes llafar am y gorffennol, ond tybed oedd hi'n bosibl cofnodi digwyddiadau fel eu bod yn digwydd? Yn ogystal, tybed oedd hi'n bosibl dal awyrgylch ac egni cyngerdd roc a'i gyfleu mewn oriel neu ar wefan?

Cewch chi benderfynu. Ar ôl darllen rhai o'r dyfyniadau gofnodwyd ar y ddalen hon, a gwylio'r ffilm fer, gallwch gyfrannu trwy adael sylw isod.

Oes gennych atgofion o Eisteddfodau'r gorffennol?

Magi Dodd
Aberystwyth 1992. Steddfod gyntaf, meddwl bo fi'n wel cŵl, fi a'r merched, can o seidr ychydig bach yn gynnes... o'n i'n eistedd 'na'n mwynhau, a daeth mam draw, gyda'r ci, mewn esgidiau aur. [Magi Dodd]
Guto Brychan
Gweld Fietnam yn y Coliseum [Porthmadog 1987]. Band gwaethaf Cymru, ond oedd e'n brofiad a hanner! [Guto Brychan]
Alan Gwynant
Rhuthun 1973. Campio mewn pabell ar ganol rowndabowt yn Rhuthun, a dim cawodydd na llefydd molchi am wythnos. [Alan Gwynant]
Nia Thomos
Pan o'n i tua pump, nes i redeg ffwrdd oddi wrth mam...a methu ei ffeindio am ages, a ma' hwnna'n trawmatig iawn i fi. [Nia Thomos]

Beth mae'r Eisteddfod yn olygu i chi?

Lara Catrin Huws
Cyfle i Gymry ddod at ei gilydd i un cae mawr i ganu mewn pafiliwn pinc, a rhoi cyfle i ni sylweddoli pa mor lwcus ydyn ni. [Lara Catrin Huws]
Steffan Evans
Cystadlu erbyn dydd a joio erbyn nos! [Steffan Evans]
Eifion Perkins
Cyfle i gwrdd â phobl Gymraeg, ac achos bo' fi'n gweithio'n y Gorlan, mae'n gyfle i fi rannu fy ffydd mewn Iesu Grist gyda phobl, a hefyd helpu pobl mas trwy werthu bwyd a stwff iddyn nhw. [Eifion Cynddylan Perkins]

Fideo cerddorol dogfennol 'Maes B 2007'

Cofnod o ddiwrnod ar faes ieuenctid swyddogol Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir y Fflint a'r Cyffiniau, 2007.
[Fideo gan Bwcibo.cyf]

maesb_low.flv
Fideo o Maeb B o'r Eisteddfod Genedlaethol 2007

Dyddiad yr erthygl: 1 Gorffennaf 2008

Gadael sylw


Geirfa

Eisteddfod
Gŵyl o lenyddiaeth, cerddoriaeth a chanu Cymreig.

Maes B
Dyma'r lle canolog ar gyfer ieuenctid Cymru sy'n ymweld â'r Eisteddfod.

Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:
starstarstarstarstar

Delweddau:
starstarstarstarstar

Arddull a darllenadwyedd:
starstarstarstarstar