Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Un o deuluoedd cyfoethocaf Cymru

Williams-Wynn o Wynnstay

[delwedd: Syr Watkin Williams Wynn ]

Syr Watkin Williams Wynn (1693-1749) - 1740, olew ar ganfas. 76.2 x 63.2 cm

Daeth teulu Williams-Wynn, Wynnstay, Sir Ddinbych yn un o deuluoedd cyfoethocaf Cymru tua dechrau'r 18fed ganrif a pharhau felly am dros ddwy ganrif.

Roedd gan sawl aelod o'r teulu ddiddordeb yn y celfyddydau a daeth Syr Watkin Williams-Wynn (1749-1789), 4ydd barwnig, yn un o noddwyr mwyaf y celfyddydau gweledol a cherddoriaeth yng Nghymru. Erbyn hyn, mae rhan fawr o'i gasgliad yn Amgueddfa Cymru.

'Cyfoeth Syr Watkin'

Syr Watkin Williams-Wynn (1693-1749), 3ydd barwnig, oedd tirfeddiannwr mwyaf Cymru yn ystod y 1730au a'r 1740au, ac roedd yn un o arweinwyr cenedlaethol y blaid Dorïaidd yn Nhŷ'r Cyffredin.

Roedd yn ŵyr i'r gwleidydd Syr William Williams (1633/4-1700) a ddaeth yn berchen ar stadau yn Sir Ddinbych a Swydd Amwythig. Fodd bynnag, nid gan ei dad yr etifeddodd y rhan fwyaf o'i gyfoeth mawr ond gan nifer o berthnasau benywaidd.

Ym 1719, etifeddodd stad Wynnstay yn Sir Ddinbych a thiroedd eraill yng Nghaernarfon a Meirionnydd gan gefnder ei fam, Syr John Wynn.

Ym 1715, priodwyd Wynn â merch ieuaf Edward Vaughan, Llwydiarth ac, erbyn 1725, roedd rhieni ei wraig a'i chwaer hŷn wedi marw ac felly etifeddodd ragor o stadau ym Maldwyn, Sir Ddinbych a Meirionnydd.

Erbyn hyn, roedd yn berchen ar dros 100,000 o erwau, gwerth rhwng £15,000 ac £20,000 y flwyddyn, a rhoddodd hyn ddylanwad mawr iddo mewn etholiadau seneddol.

Ar ôl marw ei wraig Ann Vaughan ym mis Mai 1748, priodwyd Wynn â'i ferch fedydd, Frances Shakerley (1717-1803). Ganed eu mab, yntau hefyd yn Syr Watkin Williams-Wynn, y 4ydd barwnig, ym mis Ebrill 1749.

Lladdwyd Syr Watkin, a alwyd weithiau'n 'Dywysog Cymru', mewn damwain wrth hela ym mis Medi 1749.

Ceir dau bortread ohono yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru. Gwaith Thomas Hudson, portreadwr ffasiynol o Lundain a dynnai luniau ffurfiol caboledig, oedd un o'r rhain.

Llun pastel gan William Hoare o Gaerfaddon yw'r llall. Mae'n un o grŵp o luniau a gomisiynwyd gan gydymaith Wynn, yr Arglwydd Lichfield.

Soffistigeiddrwydd diwylliannol a gyfoeth

[delwedd: Canwyllbren gan of arian Protestannaidd o Ffrainc, Lewis Pantin yn yr arddull rococo ffasiwn newydd. 1734.]

Canwyllbren gan of arian Protestannaidd o Ffrainc, Lewis Pantin yn yr arddull rococo ffasiwn newydd. 1734.

Mae dau ddarn o waith arian yn arwydd o gyfoeth a soffistigeiddrwydd diwylliannol Wynnstay, sef pâr o ganwyllbrennau mawr a stand teircoes enfawr ar gyfer tegell.

Gwnaed y canwyllbrennau yn Llundain ym 1734 gan of arian Protestannaidd o Ffrainc, Lewis Pantin, ac maent wedi'u boglynnu a'u castio â blodau, cregyn a sgroliau — yn yr arddull rococo ffasiwn newydd. Roeddent yn rhan o set o bedwar a chawsant eu cynnwys mewn rhestr o waith arian Syr Watkin a luniwyd ar ôl iddo farw.

Mae ychydig o waith arian a brynwyd gan y teulu ym 1720 wedi goroesi. Mae hyn yn beth eithriadol o brin oherwydd dim ond llond llaw o'r darnau hyn na chafodd eu toddi i'w hailddefnyddio.

Dyddiad yr erthygl: 26 Gorffennaf 2007

7 sylw

Genevieve Gosling ar 1 Chwefror 2014, 11:54

I am descended from the 5th Baron but sadly illegitimately. My Gt. Gt. GtnGrandfather Richard Wynn was born 1802 in London, his father was the fifth Baron Sir Watkin Williams Wynn. His father had an affair with the governess who was an Irish catholic - brought tin to look after the younger children.aged from 6 - 11 years of age. Can anyone find out her name? she came from Ireland. I would have thought there might be some employment records dating to around 1789 when the 5th Baron took the seat.
Also what are the first names of the titled Barons? They all are called Sir Watkin Williams Wynn but I suspect Watkin is the surnane.
There were at least three children from this relationship. Daniel, Brian and Richard. Any information about their births etc would be most appreciated

Charles E. Miller, Jr., BA, MA ar 15 Awst 2012, 00:51

My name is Charles E. Miller, Jr., and I am a great-grandson of Elizabeth Emily Wynns of Bertie County, NC. Her husband was Charles Edward Cowan, my great-grandfather and granduncle of internationally known artist,Ralph Wolfe Cowan. R.W. Cowan is my second cousin onced removed. My Wynns ancestor spelt the family name several ways: Wynne,Wyn,Winn,and Wynns. One of my direct ancestors was name Watkins William Wynns. Tradition has it that we descend from Sir John Wynn of Gwydyr, son of Morris Wynne and stepson of Catherine Tudor of Berain. We would be related to the numberous Sir Watkins that have lived through Jane Wynn and Edward Thelwell. I received this information from the late Sir Owen Watkin Williams Wynn in 1972. I would like to meet the current Baronet, Sir David Watkin Williams Wynn and hius son, Charles Edward Williams Wynn.

Amgueddfa Cymru ar 17 Mai 2012, 11:05

Dear Diana Hodges,
Thank you for your enquiry. We do not hold any primary material on the singer and violinist Thomas Valentine, and he does not appear in Sir Watkin's personal account books (National Library of Wales - NLW) but these cover the 1770s only. Sir Watkin employed personal musicians, principally John Parry (d.1780) and his son David. A letter to his steward of 3 August 1788 states 'when old Parry died I told you that I would not appoint D Parry organist but would keep him until I suited myself better... I have heard of a person who plays the organ, the violin and tenor in the best manner.. I shall hear the person when in London, and shall most likely engage him' (NLW). This may be a reference to Thomas Valentine, who I believe was also organist at St Mary’s Ruabon, Sir Watkin's parish church. There is much archival material on Wynnstay in NLW and in the Denbighshire Record Office.

Graham Oliver - Keeper of Art, Amgueddfa Cymru

Diana Hodges ar 13 Mai 2012, 22:11

In researching my Valentine ancestors, I have discovered that my great great great great grandfather, Thomas Valentine, was organist to Sir Watkin Williams-Wynne. Thomas died in 1800, I believe whilst he was still employed by him. I have seen documents in The Royal Society of Musicians in London concerning Thomas Valentine, violinist, singer and organist, and have further details about Thomas' ancestors who were all musicians in Leicester, but I understand that a lot of documentation concerning Wynnstay was lost in the fire. Is this true, and have you any details on Thomas at all? I should be most grateful to receive any information from you on this matter.
With many thanks,
Diana.

Oliver Fairclough ar 4 Ionawr 2012, 09:30

Dear Malcolm Harding,

Thank you for your enquiry about the Williams-Wynn family and Llanforda Hall. This was one of the lesser Williams-Wynn houses, and I hold no relevant information about it. You will need to investigate the family’s archive which is extensive and split between the National Library of Wales, Aberystwyth, and the Denbighshire Record Office in Ruthin. Llanforda is just in Shropshire, so there might also be some relevant material in the Shropshire Record Office as well.

Good luck,

Oliver Fairclough - Keeper of Art, Angueddfa Cymru

Malcolm Harding ar 18 Rhagfyr 2011, 18:22

I am researching my grandmother, Elizabeth Harding, who I believe was in service with the Watkins William Wynn family at their Llanforda Hall, near Oswestry, around 1927. I believe the hall was blown up and destroyed by the family in 1949. Do you have any information about the hall and any information about who worked there? I believe the Watkins William Wyn family own a large hall near Llangedwyn? Would they have records from Llanforda Hall?
Thanks

Wendy Harwood, email fairfaxharwood@aol.com ar 11 Medi 2011, 19:44

I would be very interested to find out whether the Museum has any knowledge of the whereabouts of a statue (probably a white marble bust) of Sir Watkin Williams Wynn, Bart., probably the 6th Baronet, which was sculpted by Charles Francis Fuller, and displayed at the Royal Academy in 1860. I presume it stood at Wynnstay, Ruabon, or at the family home in St.James Square. I have an 'ideal' bust in white Marble by Charles Francis Fuller, and am trying to trace other busts sculpted by him. Thank you for your help. Please email me if you have any information. ps I am Welsh by descent....My mother's maiden name was Watkins, and my father's surname was Thomas.

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: