Y môr-grwban - trafferthion ar dir a môr

<--
© Grwp Ymchwil Crwbanod y Môr
© Grwp Ymchwil Crwbanod y Môr
Crwban Môr Pendew ifanc. © Paula Baldassin.
Crwban Môr Pendew ifanc. © Paula Baldassin.
Crwbanod môr ifanc ar eu ffordd i lawr i'r môr. © Daniel Cejudo.
Crwbanod môr ifanc ar eu ffordd i lawr i'r môr. © Daniel Cejudo.
-->

Mae brwydr yn wynebu'r môr-grwban o'r dechrau'n deg. Rhaid i'r crwbanod ifanc torri eu ffordd allan o'r nyth a dechrau'r daith peryglus i lawr i'r môr.

Mae adeiladu gwestai a thai ar lan y môr yn golygu bod llawer o oleuadau ar y tir. Gall hyn ddrysu'r crwbanod ifanc a gallant fynd am y tir yn hytrach na'r dŵr. Maen nhw'n wynebu ysglyfaethwyr fel adar a sawl math o anifeiliaid eraill hefyd.

Mae bywyd yn anodd i môr-grwbanod mewn oed hefyd. Mae pob math o fygythiadau yn eu hwynebu yn y môr ac yn anffodus mae mwy fyth o beryglon yn eu hwynebu wrth ddod i'r tir i ddodwy. Mae hyn yn eu gadael nhw'n agored i amrywiaeth ehangach o lawer o fygythiadau na'r mwyafrif o anifeiliaid a phlanhigion.

Mae sbwriel plastig yn broblem fawr. Mae môr-grwbanod yn camgymryd y sbwriel am slefrod môr, ac yn ei fwyta. Mae hyn yn aml yn eu lladd.

Dim ond rhai o'r bygythiadau sy'n eu hwynebu yn y môr yw'r rhain. Mae mwy o beryglon eto wrth iddynt ddod i'r tir i ddodwy.

Mae tywod yn cael ei roi ar draethau yn lle'r tywod sy'n cael ei olchi i ffwrdd gan y llanw. Mae hyn yn creu silfoedd nad yw'r crwbanod yn gallu eu dringo.

Mae un peth y gall pawb ei wneud i helpu - sef bod yn gyfrifol wrth gael gwared ar eich sbwriel, nid dim ond ar eich gwyliau, ond gartref hefyd. Mae llawer o'r plastig o'n dinasoedd yn ffeindio'i ffordd i'r môr drwy'r afonydd. Gall eich sbwriel effeithio ar môr-grwbanod oddi ar arfordir Cymru hefyd. Mae cmôr-grwbanod lledraidd wedi cael eu gweld ym Môr Iwerddon ac ym Môr Hafren, ddim yn bell o Abertawe.

Dyddiad yr erthygl: 25 Gorffennaf 2007

Sylw

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:
starstarstarstarstar

Delweddau:
starstarstarstarstar

Arddull a darllenadwyedd:
starstarstarstarstar