Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Bywyd misglod dwr croyw

[delwedd: ]

Ble maen nhw'n byw?

Mae misglod yn claddu eu hunain yn y sediment ar waelod afonydd a llynnoedd. Mae rhan fach o'r gragen yn aros uwchben y sediment er mwyn i'r anifail estyn ei seiffonau allan i'r dŵr i fwydo.

Mae troed mawr ar waelod y gragen sy'n gweithio fel angor. Ni fydd rhai misglod yn symud mwy nag ychydig fetrau yn eu bywydau (sef hyd at 200 mlynedd yn achos rhai rhywogaethau!)

Rhaid claddu misglod ifanc yn llwyr ar y dechrau am fod eu traed yn rhy fach i'w hangori nhw'n dynn. Os oes llawer o lygredd yn y sediment bydd y misglod bach yn mogi.

Beth ydyn nhw'n ei fwyta?

Mae misglod yn sugno dŵr i mewn, yn hidlo'r gronynnau bwyd ac yn poeri'r dŵr allan eto. Mae hyn yn glanhau ein hafonydd a'n llynnoedd i ni. Fodd bynnag, os oes llawer o lygredd yn y dŵr, bydd y fisglen yn marw o 'fwyta' gormod o gemegau.

Gall misglen fawr mewn oed hidlo 38 litr (8 galwyn) o ddŵr y dydd!

Ydyn nhw'n flasus?

NAC YDYN! - Mae llawer o fisglod dŵr croyw yn tyfu'n fawr iawn ac maen nhw'n rhy wydn i bobl fwynhau eu bwyta nhw.

YDYN! - Byddai llawer o anifeiliaid fel dyfrgwn a racwniaid yn anghytuno! Maen nhw'n malu'r cregyn ac yn mwynhau bob tamaid o rai misglod.

O ble daw misglod bach?

  • Mae'r fisglen gwryw yn rhyddhau ei sberm
  • Mae'r fisglen benyw yn ei sugno i mewn ac yn ei gymysgu gyda'i hwyau
  • Caiff Glochidia (misglod larfal) eu rhyddhau i'r dŵr...
  • ...maen nhw'n glynu wrth math arbennig o bysgodyn
  • Ar ôl tyfu ar y pysgodyn, mae'r fisglen fach yn disgyn ac yn cael ei chladdu yn y sediment lle bydd yn byw am weddill ei hoes

Mae'r cylch bywyd cymhleth hwn yn dibynnu ar boblogaeth iach o bysgod!

Pam ydyn nhw'n diflannu?

Am fod misglod yn hidlo'r dŵr y maent yn byw ynddo, maen nhw'n sensitif iawn i newidiadau yn lefel y llygredd mewn afonydd a llynnoedd. Mae gormod o gemegau yn eu lladd.

Mae ambell i fisglen yn cynhyrchu perlau, felly maen nhw wedi cael eu lladd am eu trysor hefyd.

Mae newidiadau i afonydd fel codi argaeau, yn atal pysgod rhag nofio i fyny'r afon. Mae hynny'n golygu nad yw'r misglod yn gallu bridio, am fod angen pysgod arnynt i gwblhau cylch eu bywyd.

Beth yw'r ots?

Mae poblogaeth iach o fisglod yn dangos bod y dŵr y maent yn byw ynddo a'r tir cyfagos yn iach ac nad oes gormod o gemegau yno. Mae hyn yn golygu eu bod yn fesuryddion da o gyflwr yr amgylchedd ac maen nhw'n bethau da i'w cadw!

Mae misglod yn hidlo bacteria a gronynnau eraill o'r dŵr, gan ei lanhau i ni.

Gall gwely misglod iach sefydlogi afonydd a llynnoedd am fod nifer fawr ohonynt gyda'i gilydd yn cadw'r sediment yn ei le.

Helpwch i wella ein hamgylchedd, achubwch ein misglod a byddan nhw'n gwneud yr un peth i ni!

Dyddiad yr erthygl: 24 Gorffennaf 2007

11 sylw

clammy ar 19 Chwefror 2012, 16:36

Is it common for freshwater mussels to be in Buckinghamshire, England. Because my family and I just found two and we want to know if it natural.

Amgueddfa Cymru ar 8 Medi 2011, 12:27

Dear Chris Baines,
In some species of fish the larger the fish the more parasites they will carry. Many species of Anodonta and Unio glochidia (larvae) are not fussy about which species of fish they use as a host and Sticklebacks have been found infested with Anodonta glochidia. The larvae latch on to the gills or fins and drop off when they are able to fend for themselves, not harming the fish in the process.

Do you know what species of mussel you have? It will be one of two genera: Anodonta or Unio. If you are unsure and you would like to know then take a photo and email anna.holmes@museumwales.ac.uk so that I can identify it for you.

Here is a list taken from a paper published 14 years ago of fish that have been found to have freshwater mussel glochidia attached to them.

Best wishes

Anna Holmes
Curator (Bivalves)
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

Chris Baines ar 7 Medi 2011, 15:43

I have introduced a few fresh water mussels to my garden pond from a local polluted canal, and they are thriving. I understand that they need fish as part of their reproductive cycle. i have avoided fish so far, but wonder if sticklebacks can serve as the host for the mussel offspring, or if a larger fish species is necessary.

Amgueddfa Cymru ar 15 Medi 2009, 11:05

Thank you for your comments. We have posted up some identification information to help if you want to try and identify the species of freshwater mussel you have found:
ID 1
ID 2

orford ar 18 Awst 2009, 08:50

we think we have found fresh water mussels in our pond what should we do ?

carol coulter ar 11 Awst 2009, 14:31

I bought two mussels 5 years ago, and have them in a small wild life pond. ( no fish) and now I have hundreds of baby mussels.

Rosemary mackley ar 22 Ionawr 2009, 17:49

Thousands were eaten --by birds--when the brecon canal was drained.Some up to 6 inches across. I presume these are NOT the pearl mussel Margaritifera margaritifera

liza ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

i love this website!!!it has soooooo much info and i am using it for a huge project and it has helped so much.

user comment ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

I have Tiny mussels in my pond how do I identify them, I live in Cardiff?

Amgueddfa Cymru ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

Hi, Thank you for your comment,
If you would like to collect some mussels from your pond, you can bring them into the Glanely Discovery Gallery at the National Museum Cardiff where you will be able to view them under a microscope and ask staff to help you identify them. Different mussels like different places to live - two common mussels found in still ponds around the UK are called Sphaerium [the European fingernail clam] or Pisidium [the Pea Cockle] - you can try and find out if your mussels are either of these if you bring them into the Glanely Discovery Gallery.
Look forward to seeing you at the Museum!

Keith ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

The lake in New York state I've been going to for over 30 years has always had a large healthy population of freshwater mussels. The lake is spring fed on top a mountain and the water seems to get good turnover.

This year for the first time ever I've seen empty mussel shells everywhere with the soft bodies floating around. it seems to be a sudden mass extinction... motorboat traffic has been about the same over the years. I'm wondering if it's people's septic leaching or resident using fertilizers on the now popular "look at me" lawns... where can i get more info so i can make some flyers to make the residents of this private lake aware of the situation? Thanks

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: