Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Casgliad mwyaf y byd o borslen de Cymru yn mynd i ocsiwn.

Mae ocsiynau fel arfer yn ddigwyddiadau cymharol dawel, yn cael eu mynychu gan lond dwrn o bobl. Nid dyma'r achos yng ngwerthiant casgliad y diweddar Syr Leslie Joseph o grochenwaith a phorslen Cymreig a gynhaliwyd gan Sotheby's ym 1992. Gwerthwyd dros 2,000 o wrthrychau mewn 900 lot am dros £1.1 miliwn. Nid oedd llwyddiant yr arwerthiant yn syndod, gan mai dyma'r casgliad mwyaf a chyfoethocaf o borslen Abertawe a Nantgarw yn y byd.

[delwedd: Casgliad porslen.]

Plat porslen Abertawe o'r set Garden Scenery, dysgl fawr porslen Nantgarw o set Vernon, a phot inc porslen Nantgarw, a beintiwyd ar gyfer Caloline Goodrich o Gaerffili, a phlat patrwm set porslen Abertawe, bob un tua. 1816-25, ac wedi'u cyflwyno gan Gyfeillion Amgueddfa Cymru.

Syr Leslie Joseph

Ganwyd Syr Leslie Joseph yn Abertawe ac fe gafodd yrfa fusnes hir, a arweiniodd at fod yn is-gadeirydd y grŵp Trusthouse Forte. Prynodd ei ddarn cyntaf o borslen Cymreig cyn yr Ail Ryfel Byd. Yn y 1950au dechreuodd lunio casgliad a fyddai yn y pen draw yn llenwi'r cypyrddau ymddangos a oedd yn leinio pum ystafell atig ei dŷ ger Porthcawl.

Serameg Nantgarw ac Abertawe

Ei nod oedd sicrhau esiamplau o bob siâp a phatrwm a wnaed yng nghrochendai Abertawe a Nantgarw. Yn wahanol i nifer o gasglwyr, roedd yn barod i brynu darnau wedi'u difrodi pe byddent o gymorth iddo ddysgu mwy am yr amrywiaeth o borslen a gynhyrchwyd yn y ddwy ffatri. Dros y blynyddoedd adeiladodd wybodaeth helaeth o serameg Cymreig, ac yn arbennig y marciau sgript a ddefnyddiwyd ar borslen Abertawe. Ym 1988 cyhoeddodd y llyfr Swansea Porcelain: Shapes and Decoration gyda A.E. Jones, sy'n gofnod gwerthfawr o lwyddiannau'r ffatri honno.

Roedd Syr Leslie, a wasanaethodd ar Bwyllgor Celf Amgueddfa Cymru am nifer o flynyddoedd, yn hael iawn, ac fe ganiataodd i nifer o gasglwyr ac ysgolheigion fanteisio ar y casgliad a'i wybodaeth helaeth.

Roedd gwerthiant casgliad Joseph yn her ac yn gyfle i Amgueddfa Cymru. Gan yr Amgueddfa mae'r casgliad cyhoeddus mwyaf yn y byd o grochenwaith a phorslen Cymreig, sy'n cynnwys dros 3,000 o ddarnau. Dros y blynyddoedd diweddar mae'r Amgueddfa wedi ceisio gwneud y casgliad serameg mor gynhwysfawr ag sy'n bosib. Roedd nifer o wrthrychau yng nghasgliad Joseph a oedd o ddiddordeb, ond golygai'r gyllideb bod yn rhaid gwneud penderfyniadau am ba rhai oedd bwysicaf i'r casgliad.

Roedd prisiau yn yr arwerthiant yn uchel iawn. Derbyniodd Amgueddfa Cymru 33 lot, ar gost o £98,000. Talwyd bron i drydedd rhan y costau gan grantiau allanol, a'r tri darn unigol drytaf gan brynwyr eraill ar ran yr Amgueddfa.

Prynwyd nifer fechan o wrthrychau prin a hardd ar gost uchel. Roedd un yn lestr hufen iâ o set Gosford Castle. Roedd hon yn set melysfwyd Abertawe adnabyddus a addurnwyd yn Llundain â sbesimenau botanegol. Hefyd prynodd yr Amgueddfa blât Nantgarw, wedi'i beintio'n gywrain gyda cholomennod ar ymyl basin o ddŵr, hefyd wedi'u haddurno yn Llundain.

Enwyd yr Oriel Serameg Cymreig, sydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yn Oriel Joseph, er cof am Syr Leslie Joseph, un o brif gymwynaswyr Amgueddfa Cymru.

Dyddiad yr erthygl: 16 Mai 2007

9 sylw

Amgueddfa Cymru ar 19 Ionawr 2011, 15:31 (Staff Amgueddfa Cymru)

Dear Maggie,
Many thanks for your kind offer to donate your Ainsley plate commemorating the investiture of HRH Prince of Wales. As the Museum already holds a large number of (Welsh) ceramics from the Joseph collection, we would not be looking to acquire this example for the National Collection.

Thank you for your interest in Amgueddfa Cymru.

maggie ar 17 Ionawr 2011, 10:05

I have just purchased (in a charity shop)an Ainsley plate comm emorating the investiture of HRH Prince of Wales 1969, which has a small label attached 'Sir joseph Leslie collection M no 291. is this of any interest to you ? - I would be happy to donate it if so.

Amgueddfa Cymru ar 11 Hydref 2010, 10:44

Dear Grahame, Many thanks for pointing this out, we have corrected the error now.

Grahame Tanner ar 11 Hydref 2010, 10:42

This "Great Benefactor"; his christian name was LESLIE not Lesley which is a girl's name!!!

frances schiemann australia ar 25 Mehefin 2010, 09:49

I would love to other examples of the collection in the museum as
ceramic/s are my passion , thank you

derek.corrigan@ntlworld.com ar 22 Gorffennaf 2009, 09:16

Do you have a photo of a Swansea Porcelain Slop Pale.
I have one but I am trying to get proof of it being Swansea Prcelain
Regards,

Derek

danielle ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

ble mae gwybodaeth am caerffili?

fffion ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

mae on great

Roger Walton ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

The Welsh National Museum is to be congratulated on its fine presentation of Swansea and Nantgarw porcelain in its recently re-opened Joseph Gallery,which now houses one of the largest and most comprehensive collections on view to the public in Wales.

Gadael sylw


Erthygl gwreiddiol

Cliciwch i lawrlwytho'r erthygl gwreiddiol.

Joseph Ceramics.pdf
334 KB

Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: