Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Gem yng nghoron y casgliad tecstilau

Cwilt clytwaith wedi'i wneud o 4,525 darn gwahanol o frethyn

[delwedd: The Tailor's Patchwork Coverlet c. 1842-52: 234cm x 203cm]

The Tailor's Patchwork Coverlet c. 1842-52: 234cm x 203cm

Mae gan Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru dros 15,000 o wahanol decstilau yn ei gofal. Uchafbwynt y casgliad enfawr hwn yw'r 'cwrlid' neu'r cwilt clytwaith. Cafodd ei greu ym 1842 gan James Williams, prif deiliwr o College Street, Wrecsam, mae'n cynnwys dros bedair mil a hanner o ddarnau o frethyn, ac fe gymerodd dros 10 mlynedd i'w gwblhau.

O garpiau i gyfoeth

Gwneir cwrlidau clytwaith yn aml drwy wnïo darnau o ddefnydd sydd dros ben, er enghraifft darnau o hen grysau neu siwtiau. Gwnaeth James Williams ei gwrlid drwy ailgylchu amrywiaeth o wahanol fathau o frethyn. Hen lifrau milwrol oedd y rhan fwyaf ohonynt, ac mae'r cynllun cyfan yn gybolfa o liwiau glas, brown, llwyd golau a choch. Yn syfrdanol, mae'r cwrlid cyfan yn cynnwys 4,525 o wahanol ddarnau o frethyn, wedi'u gwnïo at ei gilydd fel mosaig anferth.

Diwydiant mewn celfyddyd

Mae'r cwrlid yn ddarn o gelfyddyd gwerin clasurol. Mae'r cynllun a'r dull o'i wneud yn dangos dawn greadigol y teiliwr yn glir, yn ogystal â'i werthfawrogiad o orchestion peirianegol ei gyfnod. Yn y gornel uchaf ar y chwith, mae Pont Menai (a gwblhawyd gan Telford ym 1826). Mae traphont fawreddog Cefn ger Wrecsam (a gwblhawyd ym 1848), gyda'i fwâu main, yng nghanol y darn, a chymerwyd y pagoda Tsieineaidd sydd yn y gornel uchaf ar y dde o blât patrwm helyg, mae'n debyg.

Mae'r golygfeydd eraill y cynnwys themâu Beiblaidd — Arch Noa a cholomen yn cario cangen olewydden, Cain yn lladd Abel, a'r ddelwedd ganolog o Adda yn enwi'r anifeiliaid. Darnau unigol o frethyn wedi'u gwnïo â llaw yw'r holl smotiau brown mân ar y jiràff.

Darllen Cefndir

Mary Jenkins a Clare Claridge, Making Welsh Quilts: the Textile Tradition that Inspired the Amish? (Newton Abbot: David and Charles, 2005).

Jen Jones, Welsh Quilts (Carmarthen: Towy Publishing, 1997).

Christine Stevens, Quilts (Llandysul: Gomer Press in association with the National Museum of Wales, 1993).

Dyddiad yr erthygl: 16 Ebrill 2007

7 sylw

Amgueddfa Cymru ar 20 Chwefror 2012, 13:53

Dear John Caldwell,
Thank you for your comment, the coverlet is not currently on display, but can be viewed by appointment. Please contact Elen Phillips, Curator of Costume & Textiles at St Fagans: National History Museum: elen.phillips@musuemwales.ac.uk

john caldwell ar 15 Chwefror 2012, 20:10

Hi I believe I am related to james Williams and would like to see the cover let, could you please tell me when it is available to view.
Kind regards
John caldwell

laurafisherquilts@yahoo.com ar 5 Ebrill 2011, 09:33

Extraordinary quilts, these Welsh intarsia types made of military cloth and wool suitings. Accustomed to the elaborately quilted welsh wholecloths, this is an exciting new discovery for me.

JOCY ar 1 Tachwedd 2010, 09:29

VERY NICE.. MORE..

Connie in Oklahoma City (USA) ar 1 Chwefror 2010, 09:35

Spectacular!

Gill Bennett ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

I would love to see this site developed to show more of the collection of welsh quilts. For inspiration look at the Beamish website where they have photos of a selection of their best quilts and lots of info. about how they store them and how groups can arrange to visit and see a larger selection than is on public display.

Connie Macey ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

Do you have your collection of quilts online for viewing. thanks Connie Macey

Gadael sylw


Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: