Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Y Dyn Bicer o Landaf - Bedd o'r Oes Efydd Cynnar yn Llandaf.

[delwedd: Bicer Llandaf]

Bicer Llandaf

Wrth adfer tŷ yn ardal Llandaf ym 1992, dadorchuddiwyd slab carreg anghyffredin oedd wedi'i orchuddio gan dywod afon a silt. O dan y slab roedd asgwrn hir a llestr clai.

Daeth yn amlwg mai bicer oedd y llestr — llestr clai addurnedig oedd yn ffasiynol yng ngorllewin Ewrop tua 4,000 mlynedd yn ôl yn ystod 'Cyfnod y Bicer'. Mae'n bosib y byddai'r bicer wedi dal medd, cwrw neu ddiod arbennig arall yn wreiddiol. Roedd y slab cerrig yn dynodi safle bedd.

Gyda chydweithrediad ac anogaeth y perchnogion, fe gynhaliodd yr Adran Archeoleg a Niwmismateg gloddfa yn nhramwyfa'r tŷ, i ail-agor y bedd a chloddio'i gynnwys. Roedd y gistfaen amgylchynol a adeiladwyd o slabiau o graig Radyr, yn anarferol gan ei bod ar ogwydd, ei maen capan yn pwyso ar ongl o 30°, yn wahanol i'r cistfeini bicer siâp bocs mwy traddodiadol.

Ychydig iawn o'r sgerbwd sydd ar ôl. Y disgwyl oedd y câi'r sgerbwd ei ddarganfod ar ei gwrcwd, sy'n nodweddiadol o gyfnod y Biceri, ond dim ond darnau o'r craniwm (top y benglog) ac esgyrn y breichiau a'r coesau oedd wedi goroesi. Dadorchuddiwyd offer bedd ychwanegol, yn cynnwys mynawd efydd (offeryn pigfain ar gyfer torri tyllau mewn pren neu ledr), a naddyn flint — gwrthrychau a gladdwyd wrth ochr yr unigolyn i'w defnyddio yn y 'byd nesaf'. Cysylltir mynawydau â chladdedigaethau benywaidd fel arfer.

Drwy ddadansoddi'r gwaddodion sy'n llenwi'r bedd, gallwn esbonio ffurf anarferol y gistfaen, a pham mai dim ond rhan o'r sgerbwd sydd wedi goroesi. Mae presenoldeb gwaddolion graddedig, a adawyd yn y bedd gan ddŵr, yn awgrymu bod llifogydd wedi ymyrryd ac wedi erydu'r gladdfa. Heddiw, mae'r afon Taf yn llifo heibio gerllaw, a chodwyd yr adeiladau ger man darganfod y bedd ar hen safle gorlifdir yr afon.

Dyddiad yr erthygl: 12 Ebrill 2007

2 sylw

Amgueddfa Cymru ar 14 Hydref 2010, 15:17

Dear Mark,
Thank you for your comment, this excavation has not been published but the data is available within our reserve collections. If you wish to find out more information please contact Adam Gwilt, Later Prehistorian, Archaeology Department, National Museum Cardiff. (029) 2057 3374 [adam.gwlit@museumwales.ac.uk]
Thnk you for your interest in Amgueddfa Cymru

Marc Heise ar 11 Hydref 2010, 14:17

Hi there,
has that burial been published in detail somewhere, i.e. orientation of the body, position of accompanying grave goods, results of sediment analysis?

Marc

Gadael sylw


Geirfa

Medd
Diod alcoholaidd wedi'i wneud o fêl, dŵr a burum. Gelwir weithiau'n "win mêl".

Cistfaen
Bedd â cherrig o'i amgylch, o gynllun petryal fel arfer â maen capan.

Maen capan
Y garreg ar frig cofeb, piler neu wal.

Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: