Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Dawnsio Gwerin - bron â diflannu i ebargofiant

Can mlynedd yn ôl, bu bron i'r traddodiad dawnsio gwerin yng Nghymru ddiflannu'n llwyr oherwydd blynyddoedd o wrthwynebiad gan yr Anghydffurfwyr. Heddiw, mae'n boblogaidd eto. Mae dros 20 o grwpiau ledled Cymru, ac mae nifer o bobl ifanc brwdfrydig yn dysgu'r grefft a oedd bron â mynd yn angof.

Dawnsio Gwerin yng Nghymru

[delwedd: Canu a Dawnsio i gyfeiliant y Delyn: Peter Roberts, The Cambrian Popular Antiquities of Wales (Llundain, 1815)]

Canu a Dawnsio i gyfeiliant y Delyn: Peter Roberts, The Cambrian Popular Antiquities of Wales (Llundain, 1815)

Ar un adeg, roedd dawnsio gwerin yn gyffredin ledled Cymru. Byddai'r 'gwerinwyr' yn ymgynnull ar gyfer digwyddiadau awyr agored a gwyliau, tra byddai'r bonheddwyr yn cynnal dawnsfeydd a phartïon. Roedd dawnsio gwlad, a fyddai'n cael ei berfformio yn yr awyr agored dros fisoedd cynnes yr haf, yn un o uchafbwyntiau'r dathliadau tymhorol, ac yn cynnig cyfle prin i ddianc rhag bywyd pob dydd, ac ymuno yn y dathliadau cymunedol.

Bu dylanwad cynyddol yr Anghydffurfwyr yn y 19eg ganrif yn gyfrifol am newid agweddau pobl at arferion gwerin traddodiadol, gan gynnwys dawnsio. Er nad dyma'r unig ffactor oedd yn gyfrifol am ddirywiad dawnsio gwerin Cymreig, mae'n sicr iddo chwarae rhan fawr yn y broses. Ymysg y ffactorau eraill oedd dirywiad bywyd gwledig, y Chwyldro Diwydiannol, a dyfodiad y rheilffyrdd, a gynigiodd y posibilrwydd o weithgareddau hamdden a chyffrous newydd a phellach i ffwrdd.

Yr Anghydffurfwyr

Ymddangosodd Anghydffurfiaeth yng Nghymru yn ystod y 1730au. Roedd yn ffydd a berswadiai ei ddilynwyr i fyw bywyd mwy crefyddol ac i ymrwymo i'r neges Gristnogol. Roedd y gweinidogion anghydffurfiol o'r farn bod gweithgareddau fel dawnsio, yn enwedig dawnsio cymysg, yn wamal ac yn llwgr, ac yn eu condemnio. Does dim syndod felly bod dawnsio ar frig y rhestr o bechodau a luniodd Rhys Prydderch yn Gemmeu Doethineb (1714), o flaen gweithredoedd amhur eraill fel priodi plant.

Bu bron i ddawnsio gwerin ddiflannu'n llwyr o Gymru yn dilyn bron i 200 mlynedd o feirniadaeth gyson yr Anghydffurfwyr. Roedd y ffeiriau a'r gwyliau traddodiadol wedi darfod, ac mewn cymdeithas oedd yn newid ac yn canolbwyntio ar ehangu diwydiannol, roedd traddodiadau gwledig Cymru a Lloegr yn raddol ddiflannu.

Bron â cholli Dawnsio Gwerin am byth

[delwedd: Parti'r Gest, cystadleuwyr yn Eisteddfod Genedlaethol 1955]

Parti'r Gest, cystadleuwyr yn Eisteddfod Genedlaethol 1955

Sylweddolodd Cecil Sharp (sylfaenydd yr English Folk Dance Society ym 1911), fod dawnsio gwerin ar fin diflannu o Gymru am byth, ac aeth ati i gofnodi symudiadau dawnsiau oedd ar gof a chadw ar ôl eu pasio o un genhedlaeth i'r llall.

Yng Nghymru, bu Lois Blake, Saesnes a symudodd i Sir Ddinbych yng nghanol y 1930au, yn gwneud yr un fath. Hi oedd yn bennaf gyfrifol am achub gweddillion y traddodiad a fu unwaith mor boblogaidd yng Nghymru. Cyhoeddwyd nifer o bamffledi ag arnynt ddawnsiau a cherddoriaeth, a'i gwnaeth yn bosib ailgyhoeddi dawnsiau o'r gorffennol fel Jig Arglwydd Caernarfon o 1652, set Llangadfan o 1790 a Dawns Llanofer, a oedd yn boblogaidd yn Llys Llanofer tan ddiwedd y 19eg ganrif.

Adfywiad Dawnsio Gwerin

Yn fuan, cododd brwdfrydedd newydd, a atgyfnerthwyd wrth gyflwyno dawnsio gwerin i lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol, a Thwmpathau'r 1960au a'r 1970au, a sicrhawyd sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol dawnsio gwerin.

Ers sefydlu Cymdeithas Ddawns Werin Cymru ym 1949, mae dawnsio gwerin wedi ffynnu yma a dros y môr. Mae'r gweithdai cyson, y darlithoedd, a'r cyrsiau a drefnir gan y gymdeithas yn boblogaidd o hyd, ac mae dawnsfeydd yr Eisteddfod yn denu cynulleidfaoedd mawr. O ystyried ei orffennol ansefydlog, mae'n argoeli'n dda fod gan ddawnsio gwerin Cymreig ddyfodol llewyrchus o'i blaen.

Dyddiad yr erthygl: 10 Ebrill 2007

16 sylw

Paul Phillips ar 10 Awst 2014, 19:06

When at Penarth Grammar School, now Stanwell Road School, in the late 60's and early 70's our Welsh language teacher Ms Daniels taught this and we enjoyed many a wonderful weekend at events with other youth. As a teenager it was on the one hand embarrassing to perform in front of peers who were all 'so cool' (remember this was the hippy, hard rock and flower power era!) but it was such fun to be with good friends, keeping a tradition alive. I was not a natural Welsh person (though my mother was Welsh) coming from school in Liverpool to take up this strange language and customs. However, I have never felt more at home than in Wales. The sense of community and spirit that the cultural activities offer, especially the Eisteddfods in schools, is something important to not let die. Music and dance is part of that tradition and so important. In the teachings of the Baha'i faith, to which I now belong, is this message: "...It is incumbent upon each child to know something of music, for without knowledge of this art the melodies of instrument and voice cannot be rightly enjoyed. Likewise, it is necessary that the schools teach it in order that the souls and hearts of the pupils may become vivified and exhilarated and their lives be brightened with enjoyment.” [Abdu’l-Baha.] Wise words because that tradition, through education, has been the bedrock of my life since and this August the Baha'i summer school is at the Llangrannog (Urdd) Education Centre where we will be celebrating Welsh dance as well as having our national choir meeting to sing in Welsh and other languages. I'll see how rusty my moves are and what I've remembered of my Welsh!

Amgueddfa Cymru ar 11 Rhagfyr 2013, 09:32

Dear Roanna, thank you for your comment, the Welsh Folk Dancing Society website can be found at:

http://dawnsio.com/en/

Roanna ar 10 Rhagfyr 2013, 10:18

Hello,

I am organising a Wales - Basque Intercultural exchange.

I have looked for the welsh folk dance society's page but cannot find it. Please can you tell me if this organisation is still active? It would be great if there was still a page with dances and songs on!
Many thanks,
Roanna

Amgueddfa Cymru ar 19 Mai 2011, 13:48

Annwyl Eiry, diolch am eich sylwadau, rydyn ni bellach wedi ychwanegu dolen i wefan Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru ar ochr dde'r dudalen.

Eiry Palfrey ar 19 Mai 2011, 13:43

Newydd ddod ar draws y dudalen hon. Gwych! A fyddai'n bosib creu dolen gyswllt oddi wrthi wefan Cymdeithas Ddawns Werin? Llawer o ddiolch.

Gareth Jones ar 12 Ebrill 2011, 09:38

I was a member of Parti'r Gest in the early 1950's based in Porthmadog. Our tutor/instructor was Mrs Parker, a local primary school headmistress (Prenteg - from memory). We had many successes including the National Eisteddfod and Llangollen International Eisteddfod. I also recall that we performed at a St David's Day concert at the Royal Albert Hall and at an equivalent (?) event in Edinburgh.
Although I have no authority to claim this, I believe that Mrs Parker was an authority on Welsh folk dance and a big influence on its revival.
Parti'r Gest was actually split into two contasting but complementary groups, one being genteel (courtly) dance (of which I was a member) and the other being more "gwerinol" rural/farmyard clog dance style. If anyone is interested I can tell you much more about Parti'r Gest (email garethjones125@btinternet.com). Furthermore, I have recently uncovered my dance costume (complete except for shoes) and I also have a photo of myself and my dance partner ca 1954.
Gyda llaw rwy'n medru cysylltu yng Nghymraeg er fy mod yn byw yn Lloegr ers dros 45 blynedd.

Gareth

Amgueddfa Cymru ar 2 Chwefror 2011, 11:49 (Staff Amgueddfa Cymru)

Dear Mr. Hinson,
There are publications available through the Welsh Folk Dance Society [www.welshfolkdance.org.uk] which provide the steps to the various dances.
Thank you for your interest in Amgueddfa Cymru


don hinson ar 2 Chwefror 2011, 11:29

it would be interesting to give the steps to llanofer reel in your interesting article, please

DANIELLA JENKINS ar 1 Tachwedd 2010, 09:34

i think on the website their should be a list os the songs xxxdani

daniella ar 1 Tachwedd 2010, 09:30

thank you this page helped with my homework

Cameron Schraner, Sydney, Australia ar 8 Mehefin 2009, 11:18

Hello to all at the National Museum, I hope you are all well.
I'm interested in Welsh Morris Dancing, and I read elsewhere that it's the Welsh Folk Dancing groups which preserve Welsh Morris. Do you have any information on these dances? Or email contacts with folk dancing troups which have Welsh Morris in the collection? Thanks very much


Amgueddfa Cymru ar 8 Mehefin 2009, 11:17

Dear Cameron Schraner, thanks for your comment. The website www.welshfolkdance.org.uk has information on Morris Dancing that you may find useful. It also contains links to other dance resources on the internet.
Kind regards and thank you for your interest in Amgueddfa Cymru.

tony ar 1 Mai 2009, 11:25

i am keen to introduce welsh music into my flute repertiore and would like to purchase,or download in pdf format any such suitable music.any assistance would be most helpful

Frankie ar 23 Ionawr 2009, 13:34

thank you for putting this on it really helped me with my homework

Pat Kent ar 3 Tachwedd 2008, 12:14

I am very interested in introducing the Welsh Folk Dancing and music in my community in Nova Scotia. We do have a Welsh Society here and members have shown an interest in learning some forms of the dance. I have taught Scottish Country dance for 40 years so am hoping I will be able pick up some instructions etc.
I would appreciate any help in this indeavour.
Thank you
Pat Kent (nee Padfield -Tradegar)

Gadael sylw


Geirfa

Anghydffurfiwr
Protestant nad yw'n aelod o Eglwys Lloegr.

Eisteddfod
Gŵyl o lenyddiaeth, cerddoriaeth a chanu Cymreig.

Erthygl gwreiddiol

Cliciwch i lawrlwytho'r erthygl gwreiddiol.

folk_dancing.pdf
1056 KB

Gwerthuswch yr erthygl

Cynnwys:     

Delweddau:     

Arddull a darllenadwyedd: