Clwb Bocsio Cwm Carn

Rydym ni am greu dresel gyfoes, un fydd yn adlewyrchu beth sy'n bwysig i bobl heddiw.

Bydd gwrthrychau a gasglwyd gan gymunedau o wahanol rannau o Gymru yn cael eu harddangos yn Oriel 1, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, am 6 mis ar y tro, cyn cael eu dychwelyd at eu perchnogion.

Byddant yn adlewyrchu bywyd Cymru heddiw, fel yr adlewyrchodd y Ddresel Gymreig draddodiadol fywyd y teulu dros y canrifoedd.

Os hoffech wybod mwy neu gymryd rhan, cysylltwch ag Owain Rhys, Curadur Bywyd Cyfoes ar 029) 2057 3428 neu ar owain.rhys@amgueddfacymru.ac.uk

Mae'r stori ddigidol hon yn cynnwys aelodau o Clwb Bocsio Cwm Carn yn esbonio pam y gwnaethant ddewis eu gwrthrychau i'w harddangos yn y Dreser Cymunedol. Mae'r fideo yn Saesneg. I'w chwarae, mae angen Flash Player sydd ar gael am ddim o wefan Adobe.

Cwm_Carn.flv
Cwm Carn Video

Pam Clwb Bocsio Cwm Carn, ger Trecelyn?

Bob blwyddyn, ar y dydd Sul agosaf at Dachwedd 11eg, cynhelir seremoni Cofio'r Rhyfel Byd Cyntaf ger Cofeb Trecelyn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

I gyd-fynd â digwyddiadau Cofio 2008, naw-deg mlynedd wedi'r cadoediad, penderfynwyd cysylltu Trecelyn y gorffennol gyda Threcelyn y presennol.

Gan fod Clwb Bocsio Cwm Carn yn ymfalchïo yn llwyddiant ysgubol y bocsiwr lleol, Joe Calzaghe, a gan fod lluniau cyn-focsiwyr o Gwm Carn a ddisgynodd ar faes y gad yn addurno waliau'r gampfa, gofynwyd i'r hyfforddwyr, y bocsiwyr a phencampwyr y dyfodol i arddangos gwrthrychau sy'n gysylltiedig â 'Chofio'.

Fe arddangoswyd eu gwrthrychau nhw yn Oriel 1 rhwng Tachwedd 2008 i Fai 2009.

Dyma beth ddewisiwyd, a pham:

Cliciwch ar y delweddau isod i'w gweld yn fwy manwl.

Related

Themau

Eich Hanes