Y Ddresel Gymunedol Johnstown 2007/8

Pwyllgor Rheoli Ieuenctid Johnstown

Rydym ni am greu dresel gyfoes, un fydd yn adlewyrchu beth sy'n bwysig i bobl heddiw.

Bydd gwrthrychau a gasglwyd gan gymunedau o wahanol rannau o Gymru yn cael eu harddangos yn Oriel 1, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, am 6 mis ar y tro, cyn cael eu dychwelyd at eu perchnogion.

Byddant yn adlewyrchu bywyd Cymru heddiw, fel yr adlewyrchodd y Ddresel Gymreig draddodiadol fywyd y teulu dros y canrifoedd.

Os hoffech wybod mwy neu gymryd rhan, cysylltwch ag Owain Rhys, Curadur Bywyd Cyfoes ar 029 2057 3428 neu ar owain.rhys@amgueddfacymru.ac.uk

Pwyllgor Rheoli Ieuenctid Johnstown, Wrecsam oedd yr ail grŵp i ni weithio gyda (www.johnstown2000.co.uk).

Mae'r stori ddigidol hon yn cynnwys aelodau o Bwyllgor Ieuenctid Johnstown yn esbonio pam y gwnaethant ddewis eu gwrthrychau i'w harddangos yn y Dreser Cymunedol. Mae'r fideo yn Saesneg yn unig. I'w chwarae, mae angen Flash Player sydd ar gael am ddim o wefan Adobe.

dorothy.swf
Mae'r stori ddigidol hon yn cynnwys aelodau o Bwyllgor Ieuenctid Johnstown yn esbonio pam y gwnaethant ddewis eu gwrthrychau i'w harddangos yn y Dreser Cymunedol. Mae'r fideo yn Saesneg yn unig. I'w chwarae, mae angen Flash Player sydd ar gael am ddim o wefan Adobe.

Fe arddangoswyd eu gwrthrychau nhw yn Oriel 1 rhwng Tachwedd 2007 i Fai 2008.

Dyma beth ddewisiwyd, a pham:

Cliciwch ar y delweddau isod i'w gweld yn fwy manwl.

Related

Themau

Eich Hanes