Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Y Ddresel Gymunedol Penyrenglyn, 2007

Y Ddresel Gymunedol Penyrenglyn 2007

Grŵp o Benyrenglyn, y Rhondda

Grŵp o Benyrenglyn, y Rhondda oedd y grŵp cyntaf i ni weithio â nhw, a hynny fel rhan o broject Valleys Kids (www.valleyskids.org).

Fe arddangoswyd eu gwrthrychau nhw yn Oriel 1 rhwng Mawrth 2007 a Hydref 2007.

Dyma beth ddewisiwyd, a pham:

Cliciwch ar y delweddau isod i'w gweld yn fwy manwl.

Related

Themau

Eich Hanes