Y Ddresel Gymunedol

Y Ddresel Gymreig yn Oriel 1, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan
Sut fyddai dresel yn edrych wedi pedair cenhedlaeth yn nwylo'r un teulu? Dyma un syniad.
Y Ddresel Gymreig yn Oriel 1, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Mae gan bobl o bob diwylliant rywle yn eu cartrefi i gadw ac arddangos y pethau sy'n werthfawr iddyn nhw.

Mae'r ddresel Gymreig fel amgueddfa bersonol, lle i arddangos yr hen a'r newydd, ochr yn ochr.

Bydd rhai pethau'n newid, eraill yn aros yr un peth drwy'r cenedlaethau.

Dweud hanes ei pherchnogion mae pob dresel.

 

Rydym ni am greu dresel gyfoes, un fydd yn adlewyrchu beth sy’n bwysig i bobl heddiw.

 

Bydd gwrthrychau a gasglwyd gan gymunedau o wahanol rannau o Gymru yn cael eu harddangos yn Oriel 1, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, am 6 mis ar y tro, cyn cael eu dychwelyd at eu perchnogion.

Dros amser, rydym yn gobeithio arddangos nifer o wrthrychau. Bydd y rhain yn cael eu harddangos yn barhaol yn ‘Rhagor’, ein Rhith Amgueddfa.

Byddant yn adlewyrchu bywyd Cymru heddiw, fel yr adlewyrchodd y Ddresel Gymreig draddodiadol fywyd y teulu dros y canrifoedd.

Os hoffech wybod mwy neu gymryd rhan, cysylltwch ag Owain Rhys, Curadur Bywyd Cyfoes ar 029 2057 3428 neu ar owain.rhys@amgueddfacymru.ac.uk

Dyma'r grwpiau sydd wedi cymryd rhan hyd yma: (cliciwch ar enw'r grwpiau i gael rhagor o wybodaeth)

 

Dyma beth ddewisiwyd, a pham: [Cliciwch ar y delweddau isod i’w gweld yn fwy manwl. ]