Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Cwis

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Cwis: Peintiad o arfordir y de gan Sisley


Yng nghasgliad celf Amgueddfa Cymru mae golygfa o arfordir de Cymru a beintiwyd gan Alfred Sisley, o'r enw La falaise a Penarth, le soir, marée basse (Y clogwyn ym Mhenarth, gyda'r hwyr, trai). Golygfeydd arfordirol Sisley o arfordir y de yw'r unig ddarluniau a beintiwyd o Gymru gan artist Argraffiadol blaenllaw.
Dyma gwestiynau ynglŷn â'r erthygl 'Peintiad o arfordir y de gan Sisley'. Cliciwch 'nesaf' i barhau...

C1. Lle ganwyd Alfred Sisley?

 1. Fiena

 2. Rhufain

 3. Paris

 4. Llundain


C2. Pa dref glan môr Cymreig sydd yn y peintiad yn yr erthygl?

 1. Llandudno

 2. Aberaeron

 3. Abergwaun

 4. Penarth


C3. Ym mha flwyddyn y bu farw Alfred Sisley?

 1. 1899

 2. 1901

 3. 1903

 4. 1905


Cliciwch 'nesaf' i weld eich canlyniadau...