Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Cwis

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau


Gwendoline a Margaret Davies, dwy chwaer o'r canolbarth, oedd rhai o'r cyntaf ym Mhrydain i gasglu gweithiau celf Ffrengig Argraffiadol ac Ôl-Argraffiadol. Cafodd delfrydiaeth a haelioni'r chwiorydd effaith eithriadol ar fywyd diwylliannol Cymru ac rydyn ni'n dal i weld eu heffaith heddiw. Dyma gwestiynau ynglyn â'r erthygl 'Diwydiant, Diwylliant - Cyfraniad chwiorydd Gregynog i Gymru'. Cliciwch 'nesaf' i barhau...

C1. Ym mha flwyddyn y dechreuodd y chwiorydd gasglu gweithiau celf o ddifrif?

 1. 1900

 2. 1904

 3. 1908

 4. 1912


C2.  Beth oedd enw'r neuadd a'r wasg a brynodd y chwiorydd yn y 1920au cynnar?

 1. Gomer

 2. Llancaiach

 3. Aeron

 4. Gregynog


C3. Beth oedd enw tad y chwiorydd Davies?

 1. John

 2. David

 3. Matthew

 4. Steve


Cliciwch 'nesaf' i weld eich canlyniadau...