Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Cwis

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Cwis: Gwasanaeth Neilltuol - Medalau Rhyfelgyrchoedd a Dewrder


Ffurfiwyd casgliadau medalau Prydeinig Amgueddfa Cymru yn y 1920au diolch i roddion gan ddau ŵr. Dyma gwestiynau ynglŷn â'r erthygl 'Gwasanaeth Neilltuol - Medalau Rhyfelgyrchoedd a Dewrder'.


C1. Gwobr filwrol gynharaf y casgliad yw'r bathodyn 'Menter Ddiobaith' - ond am ba ryfel?

 1. Rhyfeloedd Napoleon

 2. Y Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain

 3. Y Rhyfel Byd Cyntaf

 4. Rhyfel Cartref Lloegr


C2. Pa flwyddyn y crewyd medalau'r George Cross a'r George medal?

 1. 1920

 2. 1930

 3. 1940

 4. 1950


C3. Cyflwynwyd Medal Albert ym 1866, fel cydnabyddiaeth am ddewrder am yr 11 mlynedd gyntaf ... ond ymhle?

 1. Ar y môr

 2. Yn yr awyr

 3. Ar y tir

 4. Mewn pyllau glo a chwareli


Wedi gorffen! Cliciwch 'nesaf' i weld eich canlyniadau...