Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Cwis

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Cwis: Oriorau ymbelydrol yn Amgueddfa Cymru


Mae nifer o eitemau yng nghasgliad oriorau Amgueddfa Cymru'n tywynnu mewn tywyllwch. Gan fod radiwm yn ymbelydrol, mae'n rhaid cymryd gofal wrth drin a thrafod yr oriorau, sy'n golygu bod eu cadw, eu harddangos a darparu mynediad atynt, yn her fawr. Dyma gwestiynau ynglŷn â'r erthygl 'Oriorau ymbelydrol yn Amgueddfa Cymru'. Cliciwch 'nesaf' i brofi'ch gwybodaeth!

C1. Pa sylwedd sy'n achosi bysedd yr oriawr i dywynnu yn y tywyllwch?

 1. Strontiwm

 2. Radiwm

 3. Poloniwm

 4. Disgleiriwm


C2. Pwy wnaeth ddarganfod Radiwm ym 1898?

 1. Marie Curie

 2. Antonie Henri Becwuerel

 3. Wilhelm Conrad Röntgen

 4. Philipp Eduard Anton von Lenard


C3.Ym mha flwyddyn y bu Marie Curie farw o ganlyniad i'w chysylltiad agos â radiwm?

 1. 1926

 2. 1930

 3. 1934

 4. 1938


Cliciwch 'nesaf' i gael eich sgôr...