Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Cwis

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Cwis: Caerllion - Dinas y Lleng


"Caerllion yw'r gaer Rhufeinig sydd yn y cyflwr gorau yng Nghymru, a bu'n gartref i'r 2il Leng Awgwstaidd am dros dwy ganrif." Dyma gwestiynau ynglyn a'r erthygl 'Caerllion - Dinas y Lleng'. Ydych chi'n barod? Cliciwch 'nesaf' i barhau!

1. Beth oedd enw'r Rhufeuniaid am Caerllion?

 1. Isca

 2. Eburacum

 3. Deva

 4. Tamium


2. Cartref i ba leng oedd y gaer yn Isca?

 1. Y Lleng Gyntaf Diberaidd

 2. Yr Ail Leng Awgwstaidd

 3. Y Drydedd Leng Fespasaidd

 4. Y Bedwaredd Leng Clawdiwsaidd


3. Beth oedd maint y gaer?

 1. 20 erw

 2. 30 erw

 3. 40 erw

 4. 50 erw


Cliciwch nesaf i gael eich sgôr...