Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Cwis

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Cwis: Dirgelwch Croes Victoria a pharot wedi'i stwffio


"Ym 1917 Gwobrwywyd y Groes Fictoria i William Williams am ei gyfraniad pan llwyddwyd suddo llong danfor Almaenig". Dyma gwestiynau ynglŷn â'r erthygl 'Dirgelwch Croes Fictoria a pharot wedi'i stwffio' - ydych chi'n barod?

C1. Ar ba long yr oedd William Williams yn gwasanaethu pan enillodd y fedal Croes Fictoria?

 1. H.M.S. Hecla

 2. H.M.S. Pargust

 3. H.M.S. Farnborough

 4. H.M.S. Dunraven


C2. Sawl medal enillodd William Williams tra ei fod yn y fyddin?

 1. Chwech

 2. Saith

 3. Wyth

 4. Naw


C3. Un o ble oedd William Williams?

 1. Ynys Môn

 2. Ynys Enlli

 3. Ynys Sgomer

 4. Y Barri


Cliciwch 'nesaf' i gael eich sgôr...