Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Cwis

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Cwis: O'r Bomio i Dai Prefab - Sut y newidiodd yr Ail Ryfel Byd natur tai yng Nghymru


"Erbyn canol y 1930au roedd Prydain yn adfywio yn dilyn Streic 1926 a blynyddoedd y dirwasgiad rhwng 1929 a 1933. Un arwydd o'r adfer hwn oedd y nifer o dai newydd oedd yn cael eu codi." Dyma gwestiynau ynglŷn â'r erthygl "O'r bomio i'r Tai Prefab - Sut y newidiodd yr Ail Ryfel Byd natur tai yng Nghymru". Ydych chi'n barod?

Talfyriad am ba enw Saesneg yw Prefab?

 1. Preferable

 2. Prefabulous

 3. Preface

 4. Prefabricated


C2. Yn anterth y tai prefab, pa mor aml y cynhyrchwyd hwy, ar gyfartaledd?

 1. Bob 7 munud

 2. Bob 12 munud

 3. Bob 18 munud

 4. Bob 23 munud


C3. Pa flwyddyn y dangoswyd y Tai Prefab i'r cyhoedd am y tro cyntaf?

 1. 1944

 2. 1946

 3. 1948

 4. 1950


Cliciwch yma i weld pa mor glyfar ydych chi...