Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Cwis

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Cwis: 200 Mlynedd o Flaengaredd Diwydiannol yng Nglynebwy


"Yng nghanol y 19fed ganrif yr Ebbw Vale Steel, Iron & Coal Company oedd un o'r cynhyrchwyr haearn mwyaf yn y de. Roedd o bwysigrwydd rhyngwladol nid yn unig am ei faint, ond hefyd am ei flaengaredd technolegol." Dyma gwestiynau ynglŷn â'r erthygl '200 mlynedd o Flaengaredd Diwydiannol yng Nglynebwy'. Ydych chi'n barod?

Pryd sefydlwyd y ffwrnais chwyth gyntaf yng Nglynebwy?

 1. 1770

 2. 1790

 3. 1810

 4. 1830


Pa un o'r gweithfeydd haearn canlynol NA gafodd ei ymgorfforu pan ffurfiwyd yr Ebbw Vale Company?

 1. Abersychan

 2. Sirhywi

 3. Abercynon

 4. Pont-y-pŵl


Yr Ebbw Vale Company oedd y cyntaf i arbrofi â pha ddull o drafnidiaeth?

 1. Ceir

 2. Locomotifau

 3. Beiciau Modur

 4. Awyrennau


Am weld eich sgôr? Cliciwch nesaf i weld eich canlyniadau...