Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Cwis

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Cwis: Pan oedd llongau Cymreig yn hwylio'r moroedd


Adeiladwyd y Breconian ym 1906; cofrestrwyd y llong yn Aberystwyth a hwyliwyd hi ar draws y byd gan Gymry am drideg mlynedd. Mae'r portread ohoni, sydd yn un o'r peintiadau diwydiannol o longau yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru, yn ddarlun diddorol o'r gorffennol.
Dyma gwestiynau ynglŷn â'r erthygl 'Pan oedd llongau Cymreig yn hwylio'r moroedd'. Cliciwch ar nesaf i barhau...

C1. Tua faint o beintiadau sydd yn ein casgliadau diwydiannol?

 1. 150

 2. 200

 3. 250

 4. 300


C2. Pryd adeiladodd John Mathias y Breconian?

 1. 1876

 2. 1886

 3. 1896

 4. 1906


C3. Beth oedd enw'r cwmni llongau a ffurfiodd John Mathias ym 1883?

 1. Glanrheidol Steamship Company

 2. The Reardon Smith Line

 3. Cwmni Llongau y Graig

 4. Cwmni Llongau y Bont


Da iawn! Cliciwch 'nesaf' i weld eich canlyniadau...