Rydych chi yn: Archwilio'r Casgliadau > Cwis

Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Cwis: Caerdydd - Prifddinas glo a llongau'r byd


"Ym 1862 allforiwyd 2 filiwn tunnell o lo o ddociau Caerdydd. Erbyn 1913 roedd hyn wedi cynyddu bron i 11 miliwn tunnell. Dyma'r oes aur cyn dirwasgiad y 1930au. Dyma gwestiynau ynglŷn â'r erthygl 'Caerdydd - prifddinas glo a llongau'r byd'. Cliciwch nesaf i barhau...

Sawl tunnell o lo a allforiwyd o Gaedydd ym 1862?

 1. 1 miliwn tunnell

 2. 2 filiwn tunnell

 3. 3 miliwn tunnell

 4. 4 miliwn tunnell


Beth oedd y cyfanswm erbyn 1913?

 1. Bron i 7 miliwn tunnell

 2. Bron i 9 miliwn tunnell

 3. Bron i 11 miliwn tunnell

 4. Bron i 13 miliwn tunnell


Beth oedd enw agerlong cyntaf Caerdydd?

 1. Llandaf

 2. Y Rhath

 3. Bute

 4. Cathays


Cliciwch nesaf i weld eich sgôr.