Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Tacsonomeg a Systemateg

Esblygiad a Difodiant

Y Cofnod Ffosiliau

O Dan Fygythiad - Natur Mewn Perygl

Y Byd Deinamig

Diweddaraf

 • ErthyglauCyrhaeddiad Hirfaith yr Ysbrydwlithen

  11 Awst 2014

  [delwedd: Cyrhaeddiad Hirfaith yr Ysbrydwlithen]

  Hawliodd yr Ysbrydwlithen ryfedd y penawdau yn 2008 pan gafodd ei disgrifio fel rhywogaeth newydd o ardd yng Nghaerdydd. Pan ddaethpwyd o hyd i’r sbesimenau cyntaf, ychydig iawn oedd yn hysbys am yr anifail hwn. Ers hynny, mae'r stori wedi cysylltu ein casgliadau a'n harbenigedd gydag aelodau craff o’r cyhoedd ym Mhrydain, rhwydweithiau cofnodi, tacsonomyddion eraill yn Ewrop, a'r cyfryngau. Dyma sut mae’r darlun yn datblygu.
 • ErthyglauByw neu farw? Planhigion sy’n Atgyfodi?

  14 Mai 2014

  [delwedd: Byw neu farw? Planhigion sy’n Atgyfodi? ]

  Am ba hyd allwch chi fyw heb anadlu tybed? Yn gyffredinol, dim ond am chwe munud y gall pobl fyw heb ocsigen cyn i niwed ddigwydd i’r ymennydd. Ond beth am 25 mlynedd? Gall rhai planhigion fyw cyhyd â hynny heb resbiradu. Sut fyddai modd defnyddio’r gallu anhygoel hwn i atgyfodi i helpu miloedd o bobl? Neu efallai i’n helpu i wladychu bydoedd newydd?
 • ErthyglauCuradu'n eich gwneud chi'n wallgo!

  5 Tachwedd 2013

  [delwedd: Defnyddio’r ddyfais sganio uwch fioled.]

  Gall casgliadau hanes natur ddirywio o ganlyniad i blâu a malltod ac felly'n hanesyddol, defnyddiwyd cemegion i warchod y casgliadau yma i'r dyfodol. Mae nifer o sbesimenau wedi goroesi erbyn heddiw diolch i fercwri, ond mae sgil-effaith – mae halwynau mercwri'n wenwynig i blâu, ac i bobl.

Erthyglau

 • ErthyglauCyrhaeddiad Hirfaith yr Ysbrydwlithen

  11 Awst 2014

  [delwedd: Cyrhaeddiad Hirfaith yr Ysbrydwlithen]

  Hawliodd yr Ysbrydwlithen ryfedd y penawdau yn 2008 pan gafodd ei disgrifio fel rhywogaeth newydd o ardd yng Nghaerdydd. Pan ddaethpwyd o hyd i’r sbesimenau cyntaf, ychydig iawn oedd yn hysbys am yr anifail hwn. Ers hynny, mae'r stori wedi cysylltu ein casgliadau a'n harbenigedd gydag aelodau craff o’r cyhoedd ym Mhrydain, rhwydweithiau cofnodi, tacsonomyddion eraill yn Ewrop, a'r cyfryngau. Dyma sut mae’r darlun yn datblygu.
 • ErthyglauByw neu farw? Planhigion sy’n Atgyfodi?

  14 Mai 2014

  [delwedd: Byw neu farw? Planhigion sy’n Atgyfodi? ]

  Am ba hyd allwch chi fyw heb anadlu tybed? Yn gyffredinol, dim ond am chwe munud y gall pobl fyw heb ocsigen cyn i niwed ddigwydd i’r ymennydd. Ond beth am 25 mlynedd? Gall rhai planhigion fyw cyhyd â hynny heb resbiradu. Sut fyddai modd defnyddio’r gallu anhygoel hwn i atgyfodi i helpu miloedd o bobl? Neu efallai i’n helpu i wladychu bydoedd newydd?
 • ErthyglauCuradu'n eich gwneud chi'n wallgo!

  5 Tachwedd 2013

  [delwedd: Defnyddio’r ddyfais sganio uwch fioled.]

  Gall casgliadau hanes natur ddirywio o ganlyniad i blâu a malltod ac felly'n hanesyddol, defnyddiwyd cemegion i warchod y casgliadau yma i'r dyfodol. Mae nifer o sbesimenau wedi goroesi erbyn heddiw diolch i fercwri, ond mae sgil-effaith – mae halwynau mercwri'n wenwynig i blâu, ac i bobl.

Orielau

 • OrielauPengwiniaid yr Antarctig

  29 Mai 2012

  [delwedd: Pengwin Gentoo, Pwynt Waterboat, y Penrhyn Antarctig. Delwedd: T Sharpe]

  Yn ystod oes fawr archwilio’r Antarctig, bu timau o wyddonwyr yn archwilio’r cyffindir mawr olaf hwnnw a daeth gwybodaeth newydd sbon i’r fei am ei greigiau, tywydd a bywyd gwyllt. I ddathlu can mlynedd ers Alldaith Antarctig y Capten Robert Falcon Scott ym 1910-13, dyma ganolbwyntio ar Bengwiniaid yr Antarctig.

 • OrielauDylunio Meicrosgopig: casgliad Ernest Heath o Fforaminiffera

  15 Mawrth 2012

  [delwedd: Casgliad sleidiau Ernest Heath]

  Fyddai gennych chi'r amynedd i greu patrymau pitw fel y rhain?

 • OrielauGwymon Gwych Prydain

  4 Hydref 2011

  [delwedd: Gwymon Gwych Prydain]

  Mae Amgueddfa Cymru yn cadw llysieufa o sbesimenau algaidd sych gwasgedig fel rhan o'i chasgliadau botanegol. Mae'r llysieufa hon yn adnodd hollbwysig ar gyfer astudio gwymon.

Rhyngweithiol

Tudalennau