Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ail-godi Adeiladau

Mythau a Chwedlau

Casglwyr a Chasgliadau

Cymru yn y Byd

Cloddio a Darganfod

Datguddio Cyfrinachau

Gwaith a Llafur

Addoli a Chrefydd

Cyfoeth a Chyflog

Adeiladu a Phensaernïaeth

Traddodiadau

Tai a'r Cartref

Tecstilau a Gwisgoedd

Ceiniogau ac Arian, Medalau a Gwobrau

Gwrthdaro a goresgyniad

Arwyr a trychinebau

Gemau a Metelau Gwerthfawr

Chwaraeon, Hamdden a Dathlu

Marwolaeth a Chladdu

Diweddaraf

 • ErthyglauCymru – gwlad forwrol fodern?

  26 Medi 2013

  [delwedd: Llun o'r Breconian]

  Mae gan Gymru arfordir hir a rhyfeddol brydferth dros 850 o filltiroedd o hyd, a does unman yn y wlad ymhellach na deugain milltir o'r môr. Pa ryfedd felly i'r Cymry, dros y canrifoedd, brofi cyfnodau hir o forio brwd – ond nid felly bu hi erioed...
 • ErthyglauPortread o Teddy Evans o'r Antarctig, Evans y Broke (1880-1957)

  14 Mehefin 2013

  [delwedd: Teddy Evans]

  Pan gafodd y llun hwn ei beintio ym 1937, roedd y Llyngesydd Syr Edward Ratcliffe Garth Russell Evans yn 57 mlwydd oed ac yn Gadbennaeth, The Nore, gorsaf reoli'r Llynges Frenhinol yn Chatham, Caint. Roedd wedi cael gyrfa nodedig ar y môr, yn enwedig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf pan arweiniodd long HMS Broke i hyrddio yn erbyn distrywlong Almaenig mewn brwydr ger arfordir Dover ym 1917.
 • ErthyglauBaner y Sgowtiaid ar daith i Begwn De

  14 Mehefin 2013

  [delwedd: Boy Scouts flag]

  Pan ddychwelodd y Terra Nova, llong alldaith Antarctig Capten Scott, i borthladd Caerdydd ar 14 Mehefin 1913, roedd sawl baner yn chwifio arni. Yn ogystal â Lluman Wen ar ei starn, y ddraig goch ar y prif hwylbren ac arfbais Dinas Caerdydd ar yr hwylbren blaen, roedd baner arall tipyn llai hefyd yn cyhwfan ar flaen y llong. Baner fach werdd 4ydd Trŵp Sgowtiaid Caerdydd oedd hi, a aeth i'r Antarctig ac yn ôl.

Erthyglau

 • ErthyglauCymru – gwlad forwrol fodern?

  26 Medi 2013

  [delwedd: Llun o'r Breconian]

  Mae gan Gymru arfordir hir a rhyfeddol brydferth dros 850 o filltiroedd o hyd, a does unman yn y wlad ymhellach na deugain milltir o'r môr. Pa ryfedd felly i'r Cymry, dros y canrifoedd, brofi cyfnodau hir o forio brwd – ond nid felly bu hi erioed...
 • ErthyglauPortread o Teddy Evans o'r Antarctig, Evans y Broke (1880-1957)

  14 Mehefin 2013

  [delwedd: Teddy Evans]

  Pan gafodd y llun hwn ei beintio ym 1937, roedd y Llyngesydd Syr Edward Ratcliffe Garth Russell Evans yn 57 mlwydd oed ac yn Gadbennaeth, The Nore, gorsaf reoli'r Llynges Frenhinol yn Chatham, Caint. Roedd wedi cael gyrfa nodedig ar y môr, yn enwedig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf pan arweiniodd long HMS Broke i hyrddio yn erbyn distrywlong Almaenig mewn brwydr ger arfordir Dover ym 1917.
 • ErthyglauBaner y Sgowtiaid ar daith i Begwn De

  14 Mehefin 2013

  [delwedd: Boy Scouts flag]

  Pan ddychwelodd y Terra Nova, llong alldaith Antarctig Capten Scott, i borthladd Caerdydd ar 14 Mehefin 1913, roedd sawl baner yn chwifio arni. Yn ogystal â Lluman Wen ar ei starn, y ddraig goch ar y prif hwylbren ac arfbais Dinas Caerdydd ar yr hwylbren blaen, roedd baner arall tipyn llai hefyd yn cyhwfan ar flaen y llong. Baner fach werdd 4ydd Trŵp Sgowtiaid Caerdydd oedd hi, a aeth i'r Antarctig ac yn ôl.

Orielau

 • OrielauCymru a Chaethwasiaeth

  4 Ebrill 2011

  [delwedd: Chaethwasiaeth]

  Mae'r rhan fwyaf o gymdeithasau wedi elwa ar lafur caethweision ar ryw adeg yn eu hanes. Mae hyn yn wir am Gymru hefyd.

Tudalennau