Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ail-godi Adeiladau

Mythau a Chwedlau

Casglwyr a Chasgliadau

Cymru yn y Byd

Cloddio a Darganfod

Datguddio Cyfrinachau

Gwaith a Llafur

Addoli a Chrefydd

Cyfoeth a Chyflog

Adeiladu a Phensaernïaeth

Traddodiadau

Tai a'r Cartref

Tecstilau a Gwisgoedd

Ceiniogau ac Arian, Medalau a Gwobrau

Gwrthdaro a goresgyniad

Arwyr a trychinebau

Chwaraeon, Hamdden a Dathlu

Marwolaeth a Chladdu

Trafnidiaeth a Theithio Morwrol

Diweddaraf

 • OrielauGemau a chrisialau

  23 Gorffennaf 2009

  [delwedd: Mwynu o Cymru]


  oriel o fwynau Cymru

  Mwynhewch liwiau, ffurfiau a gloywedd anhygoel y sbesimenau godidog hyn o’r amgueddfa.

 • ErthyglauCroes bren a arferai ddisgleirio gan aur

  4 Medi 2007

  [delwedd: Y groes o Gemais, Sir Fynwy]

  Dengys archwiliad gwyddonol o groes ganoloesol o Gemais, De Cymru, fod y gwrthrych pren a welwn heddiw wedi cael ei addurno'n wreiddiol â lliwiau llachar coeth a haenau aur godidog.
 • ErthyglauCwpan llewpart y Fenni

  9 Mai 2007

  [delwedd: Cwpan llewpart ]

  Darganfuwyd un o'r llestri Rhufeinig gwychaf i'w ddarganfod yng Nghymru ger y Fenni yn 2003. Mae crefftwaith y cwpan o safon uchel ac, yn ôl pob tebyg, fe'i cynhyrchwyd yn yr Eidal yn ystod y ganrif gyntaf OC. Cafwyd hyd i gwpanau tebyg iawn yn ninas Pompeii, a ddinistriwyd wedi ffrwydrad llosgfynydd Feswfiws yn 79 OC.

Erthyglau

 • ErthyglauCroes bren a arferai ddisgleirio gan aur

  4 Medi 2007

  [delwedd: Y groes o Gemais, Sir Fynwy]

  Dengys archwiliad gwyddonol o groes ganoloesol o Gemais, De Cymru, fod y gwrthrych pren a welwn heddiw wedi cael ei addurno'n wreiddiol â lliwiau llachar coeth a haenau aur godidog.
 • ErthyglauCwpan llewpart y Fenni

  9 Mai 2007

  [delwedd: Cwpan llewpart ]

  Darganfuwyd un o'r llestri Rhufeinig gwychaf i'w ddarganfod yng Nghymru ger y Fenni yn 2003. Mae crefftwaith y cwpan o safon uchel ac, yn ôl pob tebyg, fe'i cynhyrchwyd yn yr Eidal yn ystod y ganrif gyntaf OC. Cafwyd hyd i gwpanau tebyg iawn yn ninas Pompeii, a ddinistriwyd wedi ffrwydrad llosgfynydd Feswfiws yn 79 OC.

 • ErthyglauLwnwla Llanllyfni

  26 Ebrill 2007

  [delwedd: Lwnwla Llanllyfni]

  Y gwrthrych trawiadol hwn yw un o'r arteffactau aur cynharaf i'w ddarganfod yng Nghymru ac mae'n dyddio o ddechrau'r Oes Efydd (2400-2000CC).

Orielau

 • OrielauGemau a chrisialau

  23 Gorffennaf 2009

  [delwedd: Mwynu o Cymru]


  oriel o fwynau Cymru

  Mwynhewch liwiau, ffurfiau a gloywedd anhygoel y sbesimenau godidog hyn o’r amgueddfa.

Rhyngweithiol

  Tudalennau