Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ail-godi Adeiladau

Mythau a Chwedlau

Casglwyr a Chasgliadau

Cymru yn y Byd

Cloddio a Darganfod

Datguddio Cyfrinachau

Gwaith a Llafur

Addoli a Chrefydd

Cyfoeth a Chyflog

Adeiladu a Phensaernïaeth

Traddodiadau

Tai a'r Cartref

Tecstilau a Gwisgoedd

Ceiniogau ac Arian, Medalau a Gwobrau

Gwrthdaro a goresgyniad

Gemau a Metelau Gwerthfawr

Chwaraeon, Hamdden a Dathlu

Marwolaeth a Chladdu

Trafnidiaeth a Theithio Morwrol

Diweddaraf

Erthyglau

Orielau

 • OrielauTrychineb Senghennydd: Llyfrau nodiadau Arolygwr Pyllau Glo

  31 Gorffennaf 2013

  [delwedd: Senghenydd notebooks]

  Cyfanswm terfynol y gwŷr a fu farw yn nhrychineb glofa ar 14 Hydref 1913 oed 439. Chafodd rhai o'r cyrff fyth eu canfod. Dyma un o'r trychinebau glofaol gwaethaf yn hanes meysydd glo Prydain. Cliciwch i weld nodiadau a wnaed gan yr Arolygwr Pyllau Glo wrth archwilio gweddillion y gweithfeydd wedi’r ffrwydrad ym mhwll Senghenydd ar 14 Hydref 1913

 • OrielauPengwiniaid yr Antarctig

  29 Mai 2012

  [delwedd: Pengwin Gentoo, Pwynt Waterboat, y Penrhyn Antarctig. Delwedd: T Sharpe]

  Yn ystod oes fawr archwilio’r Antarctig, bu timau o wyddonwyr yn archwilio’r cyffindir mawr olaf hwnnw a daeth gwybodaeth newydd sbon i’r fei am ei greigiau, tywydd a bywyd gwyllt. I ddathlu can mlynedd ers Alldaith Antarctig y Capten Robert Falcon Scott ym 1910-13, dyma ganolbwyntio ar Bengwiniaid yr Antarctig.

 • OrielauCofebion Rhyfel yng Nghymru

  10 Tachwedd 2011

  [delwedd: Cofeb Rhyfel]

  Cafodd y penderfyniad i wahardd dychwelyd cyrff o faes y gad ym 1915 effaith bellgyrhaeddol ar y broses goffau.

Rhyngweithiol

  Tudalennau