Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ail-godi Adeiladau

Mythau a Chwedlau

Casglwyr a Chasgliadau

Cymru yn y Byd

Cloddio a Darganfod

Datguddio Cyfrinachau

Gwaith a Llafur

Addoli a Chrefydd

Cyfoeth a Chyflog

Adeiladu a Phensaernïaeth

Traddodiadau

Tai a'r Cartref

Tecstilau a Gwisgoedd

Ceiniogau ac Arian, Medalau a Gwobrau

Gwrthdaro a goresgyniad

Arwyr a trychinebau

Gemau a Metelau Gwerthfawr

Chwaraeon, Hamdden a Dathlu

Marwolaeth a Chladdu

Trafnidiaeth a Theithio Morwrol

Glo, Llechi a Haearn

Diweddaraf

Erthyglau

Orielau

 • OrielauTrychineb Senghennydd: Llyfrau nodiadau Arolygwr Pyllau Glo

  31 Gorffennaf 2013

  [delwedd: Senghenydd notebooks]

  Cyfanswm terfynol y gwŷr a fu farw yn nhrychineb glofa ar 14 Hydref 1913 oed 439. Chafodd rhai o'r cyrff fyth eu canfod. Dyma un o'r trychinebau glofaol gwaethaf yn hanes meysydd glo Prydain. Cliciwch i weld nodiadau a wnaed gan yr Arolygwr Pyllau Glo wrth archwilio gweddillion y gweithfeydd wedi’r ffrwydrad ym mhwll Senghenydd ar 14 Hydref 1913

 • OrielauBathodynnau Glowyr

  13 Gorffennaf 2012

  [delwedd: Bathodynnau Glowyr]

  Mae sawl esiampl o fathodynnau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant glo, bathodynnau fyddai'n cael eu cynhyrchu yn ystod anghydfod diwydiannol neu eu gwerthu i godi arian wedi trychineb lofaol. Mae Adran Diwydiant Amgueddfa Cymru wedi casglu cannoedd o'r bathodynnau yma. Mae rhai yn cael eu harddangos anlein.

 • OrielauJohn Cornwell

  10 Ionawr 2012

  [delwedd: Lluniau John Cornwelll]

  Ffotograffydd ar ei liwt ei hun oedd John Cornwell. Yn y saithdegau a'r wythdegau cynnar, tynnodd nifer o ffotograffau o byllau glo, a hynny ar yr wyneb a danddaear. Perffeithiodd dechneg o dynnu ffotograffau danddaear oedd yn defnyddio goleuadau cyffredin pwll glo, gan alluogi iddo dynnu lluniau hynod eglur o dalcenni glo, twnneli, siafftiau ac offer.

Rhyngweithiol

  Tudalennau