Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ail-godi Adeiladau

Mythau a Chwedlau

Casglwyr a Chasgliadau

Cymru yn y Byd

Cloddio a Darganfod

Datguddio Cyfrinachau

Gwaith a Llafur

Addoli a Chrefydd

Cyfoeth a Chyflog

Adeiladu a Phensaernïaeth

Traddodiadau

Tai a'r Cartref

Ceiniogau ac Arian, Medalau a Gwobrau

Gwrthdaro a goresgyniad

Arwyr a trychinebau

Gemau a Metelau Gwerthfawr

Chwaraeon, Hamdden a Dathlu

Marwolaeth a Chladdu

Trafnidiaeth a Theithio Morwrol

Diweddaraf

 • ErthyglauBaner y Sgowtiaid ar daith i Begwn De

  14 Mehefin 2013

  [delwedd: Boy Scouts flag]

  Pan ddychwelodd y Terra Nova, llong alldaith Antarctig Capten Scott, i borthladd Caerdydd ar 14 Mehefin 1913, roedd sawl baner yn chwifio arni. Yn ogystal â Lluman Wen ar ei starn, y ddraig goch ar y prif hwylbren ac arfbais Dinas Caerdydd ar yr hwylbren blaen, roedd baner arall tipyn llai hefyd yn cyhwfan ar flaen y llong. Baner fach werdd 4ydd Trŵp Sgowtiaid Caerdydd oedd hi, a aeth i'r Antarctig ac yn ôl.
 • OrielauCwiltiau Amgueddfa Cymru

  28 Medi 2012

  [delwedd: The Tailor's Patchwork Coverlet]

  Mae casgliad cwiltiau'r Amgueddfa yn dyddio i'r 1930au. Er bod rhai esiamplau wedi cael eu rhoi i'r Amgueddfa ym 1914, ni wnaed unrhyw gasglu systematig cyn sefydlu'r Adran Diwylliant a Diwydiannau Gwerin ym 1932.

 • ErthyglauY casgliad doliau yn Amgueddfa Cymru a datblygiad doliau drwy'r oesoedd

  10 Awst 2012

  [delwedd: ]

  Mae Amgueddfa Cymru yn gartref i gasgliad gwych o ddoliau yn dyddio o tua 1800 hyd 2000 – pob un wedi'u gwneud o ddeunyddiau amrywiol a phob un â rhyw gysylltiad â Chymru. Gellir olrhain datblygiad crefft y saer doliau o'r esiamplau pren cyntaf i ddoliau plastig cyfoes. Gwelwn hefyd y newid o deganau cartref syml, i nwyddau ffatri wedi'u masgynhyrchu.

Erthyglau

 • ErthyglauBaner y Sgowtiaid ar daith i Begwn De

  14 Mehefin 2013

  [delwedd: Boy Scouts flag]

  Pan ddychwelodd y Terra Nova, llong alldaith Antarctig Capten Scott, i borthladd Caerdydd ar 14 Mehefin 1913, roedd sawl baner yn chwifio arni. Yn ogystal â Lluman Wen ar ei starn, y ddraig goch ar y prif hwylbren ac arfbais Dinas Caerdydd ar yr hwylbren blaen, roedd baner arall tipyn llai hefyd yn cyhwfan ar flaen y llong. Baner fach werdd 4ydd Trŵp Sgowtiaid Caerdydd oedd hi, a aeth i'r Antarctig ac yn ôl.
 • ErthyglauY casgliad doliau yn Amgueddfa Cymru a datblygiad doliau drwy'r oesoedd

  10 Awst 2012

  [delwedd: ]

  Mae Amgueddfa Cymru yn gartref i gasgliad gwych o ddoliau yn dyddio o tua 1800 hyd 2000 – pob un wedi'u gwneud o ddeunyddiau amrywiol a phob un â rhyw gysylltiad â Chymru. Gellir olrhain datblygiad crefft y saer doliau o'r esiamplau pren cyntaf i ddoliau plastig cyfoes. Gwelwn hefyd y newid o deganau cartref syml, i nwyddau ffatri wedi'u masgynhyrchu.

 • ErthyglauBaner Gymreig Capten Scott

  1 Mawrth 2012

  [delwedd: ]

  Mae nifer o faneri Draig Goch yng nghasgliad tecstilau Amgueddfa Cymru. Roedd y mwyafrif yn cyhwfan yn wreiddiol uwchlaw adeiladau dinesig ac mae un wedi cael ei hedfan yn y gofod hyd yn oed! Mae cysylltiad rhwng yr esiampl fwyaf a hynaf yn y casgliad â thaith feiddgar arall — Alldaith Antarctig Brydeinig Capten Robert Falcon Scott 1910-13.

Orielau

 • OrielauCwiltiau Amgueddfa Cymru

  28 Medi 2012

  [delwedd: The Tailor's Patchwork Coverlet]

  Mae casgliad cwiltiau'r Amgueddfa yn dyddio i'r 1930au. Er bod rhai esiamplau wedi cael eu rhoi i'r Amgueddfa ym 1914, ni wnaed unrhyw gasglu systematig cyn sefydlu'r Adran Diwylliant a Diwydiannau Gwerin ym 1932.

Rhyngweithiol

  Tudalennau