Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ail-godi Adeiladau

Mythau a Chwedlau

Casglwyr a Chasgliadau

Cymru yn y Byd

Cloddio a Darganfod

Datguddio Cyfrinachau

Gwaith a Llafur

Addoli a Chrefydd

Cyfoeth a Chyflog

Adeiladu a Phensaernïaeth

Traddodiadau

Tecstilau a Gwisgoedd

Ceiniogau ac Arian, Medalau a Gwobrau

Gwrthdaro a goresgyniad

Arwyr a trychinebau

Gemau a Metelau Gwerthfawr

Chwaraeon, Hamdden a Dathlu

Marwolaeth a Chladdu

Trafnidiaeth a Theithio Morwrol

Celfi a Llestri

Diweddaraf

Erthyglau

Orielau

 • OrielauCwiltiau Amgueddfa Cymru

  28 Medi 2012

  [delwedd: The Tailor's Patchwork Coverlet]

  Mae casgliad cwiltiau'r Amgueddfa yn dyddio i'r 1930au. Er bod rhai esiamplau wedi cael eu rhoi i'r Amgueddfa ym 1914, ni wnaed unrhyw gasglu systematig cyn sefydlu'r Adran Diwylliant a Diwydiannau Gwerin ym 1932.

 • OrielauOriel llwyau caru

  17 Medi 2012

  [delwedd: Llwy Caru]

  Mae casgliad llwyau caru Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn llawn esiamplau addurnedig cain, hanesyddol a modern.

 • OrielauY Ddresel Gymunedol

  4 Hydref 2007

  [delwedd: Nintendo Gameboy]

  Rydym ni am greu dresel gyfoes, un fydd yn adlewyrchu beth sy’n bwysig i bobl heddiw. Bydd gwrthrychau a gasglwyd gan gymunedau o wahanol rannau o Gymru yn cael eu harddangos yn Oriel 1 am 6 mis ar y tro, cyn cael eu dychwelyd at eu perchnogion.

Rhyngweithiol

  Tudalennau