Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ail-godi Adeiladau

Mythau a Chwedlau

Casglwyr a Chasgliadau

Cymru yn y Byd

Cloddio a Darganfod

Datguddio Cyfrinachau

Gwaith a Llafur

Addoli a Chrefydd

Cyfoeth a Chyflog

Adeiladu a Phensaernïaeth

Tai a'r Cartref

Tecstilau a Gwisgoedd

Ceiniogau ac Arian, Medalau a Gwobrau

Gwrthdaro a goresgyniad

Arwyr a trychinebau

Gemau a Metelau Gwerthfawr

Chwaraeon, Hamdden a Dathlu

Marwolaeth a Chladdu

Trafnidiaeth a Theithio Morwrol

Diweddaraf

 • ErthyglauDannedd Neanderthalaidd o Ogof Pontnewydd

  4 Hydref 2014

  [delwedd: Adluniad ar ffurf paentiad o un o'r trigolion Neanderthalaidd cynnar.]

  Wrth gloddio yn Ogof Pontnewydd, Sir Ddinbych, cafodd archaeolegwyr Amgueddfa Cenedlaethol Cymru hyd i'r gweddillion dynol cynharaf y gwyddys amdanynt yng Nghymru, esgyrn yn dyddio'n ôl tua 230,000 o flynyddoedd.
 • ErthyglauGŵyl Ddewi

  1 Mawrth 2013

  [delwedd: Gwyl Dewi Sant]

  Ar Fawrth 1af bob blwyddyn, byddwn ni'r Cymry'n dathlu ein nawddsant, Dewi Sant. Ychydig iawn wyddom i sicrwydd am hanes ei fywyd. Daw'r rhan fwyaf o'r wybodaeth o Fuchedd Lladin a ysgrifennwyd amdano tua diwedd yr unfed ganrif ar ddeg.

 • OrielauOriel llwyau caru

  17 Medi 2012

  [delwedd: Llwy Caru]

  Mae casgliad llwyau caru Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn llawn esiamplau addurnedig cain, hanesyddol a modern.

Erthyglau

Orielau

 • OrielauOriel llwyau caru

  17 Medi 2012

  [delwedd: Llwy Caru]

  Mae casgliad llwyau caru Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn llawn esiamplau addurnedig cain, hanesyddol a modern.

 • OrielauY Ddresel Gymunedol

  4 Hydref 2007

  [delwedd: Nintendo Gameboy]

  Rydym ni am greu dresel gyfoes, un fydd yn adlewyrchu beth sy’n bwysig i bobl heddiw. Bydd gwrthrychau a gasglwyd gan gymunedau o wahanol rannau o Gymru yn cael eu harddangos yn Oriel 1 am 6 mis ar y tro, cyn cael eu dychwelyd at eu perchnogion.

Rhyngweithiol

Tudalennau

 • TudalennauGorsedd y Beirdd

  13 Mawrth 2007

  [delwedd: ]

  Cymdeithas o feirdd, llenorion, cerddorion, artistiaid ac unigolion sy wedi gwneud cyfraniad nodedig i'r genedl, ei hiaith a'i diwylliant yw Gorsedd Beirdd Ynys Prydain. Mae'n gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg.