Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Ail-godi Adeiladau

Mythau a Chwedlau

Casglwyr a Chasgliadau

Cymru yn y Byd

Cloddio a Darganfod

Datguddio Cyfrinachau

Gwaith a Llafur

Cyfoeth a Chyflog

Adeiladu a Phensaernïaeth

Traddodiadau

Tai a'r Cartref

Tecstilau a Gwisgoedd

Ceiniogau ac Arian, Medalau a Gwobrau

Gwrthdaro a goresgyniad

Arwyr a trychinebau

Gemau a Metelau Gwerthfawr

Chwaraeon, Hamdden a Dathlu

Marwolaeth a Chladdu

Trafnidiaeth a Theithio Morwrol

Diweddaraf

 • ErthyglauCi Da yn Gwella

  4 Mawrth 2014

  [delwedd: Cŵn Llys Awel]

  Mae’r ci wedi bod yn gyfaill mynwesol i ddyn ers cyn cof. Gwelwyd straeon eto’n ddiweddar am gŵn yn achub bywydau drwy ffroeni cancr, neu wella cylchrediad gwaed drwy lyfu coesau a breichiau.
 • ErthyglauDiptych Llandaf

  29 Mehefin 2012

  [delwedd: Diptych Llandaf]

  Delweddau ar ddau neu dri panel yw diptych a triptych, ac roedden nhw'n amlwg yn y canol oesoedd fel cymorth i addoli a myfyrio ar fywyd a dioddefaint Crist. Yn ddiweddar, mae panel diptych ifori ochr dde o Landaf sydd yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru wedi cael ei uno â'i bartner am y tro cyntaf mewn canrif a mwy.
 • ErthyglauBreuddwydion Chwyldroadol: Celf Ffrengig gyda Phrifysgol Bryste

  22 Mawrth 2012

  [delwedd: Breuddwydion Chwyldroadol]

  Yma gwelwn golwg or newydd ar gasgliad yr Amgueddfa o baentiadau'r cyfnod cyn yr Argraffiadwyr Ffrengig, gyda gwaith ymchwil a dehongli gan Brifysgol Bryste.

 • OrielauDurga

  10 Mawrth 2010

Erthyglau

Orielau

 • OrielauCelc arian Llanfaches

  15 Gorffennaf 2011

  [delwedd: Llanvaches coin hoard]

  Cyfle i ddod i adnabod y llywodraethwyr Rhufeinig, eu gwragedd a'u cariadon yn un o'r casgliadau gorau o geiniogau arian o'r ail ganrif Rhufeinig Prydain

 • OrielauDurga

  10 Mawrth 2010

  [delwedd: Durga]

  Am dair wythnos yng ngwanwyn 2009 yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, bu dau artist o India yn creu delweddau prydferth o'r Dduwies Durga a'u theulu.

Rhyngweithiol

  Tudalennau