Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Hafan Hanes Naturiol

Llywio'r dudalen categorïau

[delwedd: Cragen bedr bapur fenywaidd]

Mae casgliadau astudiaethau natur Amgueddfa Cymru yn un o'r adnoddau sylfaenol a ddefnyddir gan arbenigwyr ledled y byd ar gyfer astudio byd natur yn wyddonol. O enwi a dosbarthu planhigion ac anifeiliaid, i ddeall sut esblygodd Cymru yn y gorffennol, mae ein casgliadau a'n arbenigedd yn gymorth i wella ein dealltwriaeth o fyd natur, ac yn cynnig arweiniaid yngl?n â'r dewisiadau sydd yn ein wynebu ar gyfer dyfodol ein planed.

Dysgwch bethau anhygoel am astudiaethau natur a thirwedd Cymru...

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Planhigion ac Anifeiliaid

Tacsonomeg a Systemateg

Esblygiad a Difodiant

Y Cofnod Ffosiliau

O Dan Fygythiad - Natur Mewn Perygl

Y Byd Deinamig

Diweddaraf

 • ErthyglauCyrhaeddiad Hirfaith yr Ysbrydwlithen

  11 Awst 2014

  [delwedd: Cyrhaeddiad Hirfaith yr Ysbrydwlithen]

  Hawliodd yr Ysbrydwlithen ryfedd y penawdau yn 2008 pan gafodd ei disgrifio fel rhywogaeth newydd o ardd yng Nghaerdydd. Pan ddaethpwyd o hyd i’r sbesimenau cyntaf, ychydig iawn oedd yn hysbys am yr anifail hwn. Ers hynny, mae'r stori wedi cysylltu ein casgliadau a'n harbenigedd gydag aelodau craff o’r cyhoedd ym Mhrydain, rhwydweithiau cofnodi, tacsonomyddion eraill yn Ewrop, a'r cyfryngau. Dyma sut mae’r darlun yn datblygu.
 • ErthyglauByw neu farw? Planhigion sy’n Atgyfodi?

  14 Mai 2014

  [delwedd: Byw neu farw? Planhigion sy’n Atgyfodi? ]

  Am ba hyd allwch chi fyw heb anadlu tybed? Yn gyffredinol, dim ond am chwe munud y gall pobl fyw heb ocsigen cyn i niwed ddigwydd i’r ymennydd. Ond beth am 25 mlynedd? Gall rhai planhigion fyw cyhyd â hynny heb resbiradu. Sut fyddai modd defnyddio’r gallu anhygoel hwn i atgyfodi i helpu miloedd o bobl? Neu efallai i’n helpu i wladychu bydoedd newydd?
 • ErthyglauTeipiwch eich ffordd i’n casgliadau

  17 Ebrill 2014

  [delwedd: Teipiau Molysgiaid]

  Cyhoeddodd Amgueddfa Cymru Gatalog Teipiau Molysgiaid ym mis Medi 2012. Hwn oedd y tro cyntaf i’n cynulleidfa gynyddol ar y we allu gweld lluniau o dros 350 o’n sbesimenau pwysicaf o folysgiaid.

Erthyglau

 • ErthyglauCyrhaeddiad Hirfaith yr Ysbrydwlithen

  11 Awst 2014

  [delwedd: Cyrhaeddiad Hirfaith yr Ysbrydwlithen]

  Hawliodd yr Ysbrydwlithen ryfedd y penawdau yn 2008 pan gafodd ei disgrifio fel rhywogaeth newydd o ardd yng Nghaerdydd. Pan ddaethpwyd o hyd i’r sbesimenau cyntaf, ychydig iawn oedd yn hysbys am yr anifail hwn. Ers hynny, mae'r stori wedi cysylltu ein casgliadau a'n harbenigedd gydag aelodau craff o’r cyhoedd ym Mhrydain, rhwydweithiau cofnodi, tacsonomyddion eraill yn Ewrop, a'r cyfryngau. Dyma sut mae’r darlun yn datblygu.
 • ErthyglauByw neu farw? Planhigion sy’n Atgyfodi?

  14 Mai 2014

  [delwedd: Byw neu farw? Planhigion sy’n Atgyfodi? ]

  Am ba hyd allwch chi fyw heb anadlu tybed? Yn gyffredinol, dim ond am chwe munud y gall pobl fyw heb ocsigen cyn i niwed ddigwydd i’r ymennydd. Ond beth am 25 mlynedd? Gall rhai planhigion fyw cyhyd â hynny heb resbiradu. Sut fyddai modd defnyddio’r gallu anhygoel hwn i atgyfodi i helpu miloedd o bobl? Neu efallai i’n helpu i wladychu bydoedd newydd?
 • ErthyglauTeipiwch eich ffordd i’n casgliadau

  17 Ebrill 2014

  [delwedd: Teipiau Molysgiaid]

  Cyhoeddodd Amgueddfa Cymru Gatalog Teipiau Molysgiaid ym mis Medi 2012. Hwn oedd y tro cyntaf i’n cynulleidfa gynyddol ar y we allu gweld lluniau o dros 350 o’n sbesimenau pwysicaf o folysgiaid.

Orielau

Rhyngweithiol

Tudalennau