Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Map views:

Articles

Related articles from Rhagor

Storytellers

A selection of folk narratives from the extensive collections in the sound archive at St Fagans

Museums

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales operates seven national museums across Wales.

Art works

A selection of art works from Art Collections Online.

Pori themâu cysylltiedig

Planhigion ac Anifeiliaid

Tacsonomeg a Systemateg

Esblygiad a Difodiant

Y Cofnod Ffosiliau

O Dan Fygythiad - Natur Mewn Perygl

Diweddaraf

 • ErthyglauAdnabod mwynau yn Amgueddfa Cymru

  7 Rhagfyr 2009

  [delwedd: Crisial gwarts]

  Un o weithgareddau'r Adran Ddaeareg yn Amgueddfa Cymru yw dogfennu pob mwyn hysbys yng Nghymru. Gellir adnabod mwynau drwy edrych arnynt ond i gadarnhau'n derfynol defnyddiwn broses a elwir yn ddadansoddiad diffreithio â phelydr ecs.

 • ErthyglauCraig Lleuad yr Amgueddfa

  1 Medi 2009

  [delwedd: moon rock article image]

  Ar 14 Tachwedd 1969, lansiwyd criw Apollo 12 i'r gofod o Ganolfan Ofod Kennedy NASA yn Florida. Casglodd y gofodwr Alan Bean samplau o'r lleuad i'w dwyn yn ôl i'r Ddaear ar gyfer ymchwil.
 • ErthyglauTrillabedogion trofannol o'r Ynys Las rewedig

  5 Awst 2009

  [delwedd: Ffosil o lygad]

  Mae casgliad eang yr Amgueddfa o ffosiliau'n cynnwys ffosiliau trillabedog o oes Ordofigaidd (470-490 miliwn o flynyddoedd yn ôl) o'r Ynys Las. Er bod y cyfandir erbyn hyn yn oer a rhewllyd nid felly y bu gynt.

 • OrielauGemau a chrisialau

  23 Gorffennaf 2009

Erthyglau

Orielau

 • OrielauGemau a chrisialau

  23 Gorffennaf 2009

  [delwedd: Mwynu o Cymru]


  oriel o fwynau Cymru

  Mwynhewch liwiau, ffurfiau a gloywedd anhygoel y sbesimenau godidog hyn o’r amgueddfa.

 • OrielauOrial Gwibfeini

  25 Hydref 2008

  [delwedd: Awyrfeini]

  Oriel o wrthrychau allfydol sydd wedi syrthio i'r ddaear o'r gofod.

Rhyngweithiol

  Tudalennau